Korekta tekstów i redakcja tekstów, pisma urzędowe i usługi edytorskie. Korekta  tekstów naukowych i redakcja tekstów specjalistycznych. Szkolenia z zakresu redakcji  tekstów naukowych -  prac magisterskich, licencjackich, inżynierskich, dyplomowych.

Korekta i redakcja tekstów. 
Reklama

KOREKTA
REDAKCJA i EDYCJA TEKSTÓW

 

rozprawy doktorskie

prace magisterskie

artykuły naukowe

W związku z epidemią wszystkie usługi wykonywane są zdalnie. Biuro czynne  10.00 - 18.00. Możliwość kontaktu osobistego po wcześniejszym umówieniu, tel. 512 40 32 38. 
10 lutego 2021
Brak źródeł w pracy naukowej to dowód na plagiat. Przypisy i bibliografia są niezbędne w każdej publikacji, która powstała w oparciu o różne źródła. Bez nich nie obejdzie się żadna rozprawa doktorska, praca licencjacka czy magisterska... Nie ma możliwości, aby
04 lutego 2021
Pozbywanie się plagiatu z pracy nie jest zadaniem łatwym, ale jest wykonalne  Plagiatu najlepiej nie robić, jednakże jeżeli już się stało… to trzeba z tego jakoś wyjść. Pozbywanie się plagiatu należy zacząć od ponownego przeczytania całego tekstu splagiatowanej pracy. Kolejnym
03 lutego 2021
Redakcja tekstu polega na sprawdzeniu, i w razie potrzeby poprawieniu tekstu autora na wszystkich poziomach. – od warstwy językowej, która polega na poprawie ortografii, interpunkcji, gramatyki, składni, zastosowanego słownictwa oraz poprawności budowy związków frazeologicznych i konstrukcji składniowych, aż po poprawę
28 stycznia 2021
Jak wybrać dobry temat pracy magisterskiej czy dyplomowej? Dobry temat powinien pracy magisterskiej powinien zawierać konkretną tezę oraz ściśle określony zakres badań. Zbyt ogólny utrudnia zredagowanie dobrego planu pracy, dlatego niezbędne jest dokładne zakreślenie zakresu problemowego, często także czasowego. Poniżej
19 grudnia 2019
Poprawne zredagowanie części teoretycznej to już sukces... Największym problemem rozpoczynających pisanie swojej pierwszej w życiu pracy naukowej jest zredagowanie jej "własnymi słowami". Dotyczy on zwłaszcza osób, piszących pracę licencjacką czy inżynierską, w której poza badaniami własnymi muszą wykorzystać liczne publikacje