16 października 2022
Interpunkcja, podobnie jak orografia i styl, to ważne elementy poprawnie językowo zredagowanego tekstu. Wielu autorów prac naukowych w mniejszym stopniu skupia się na poprawności językowej niż zawartości merytorycznej, stad często kłopoty z precyzyjnym oddaniem idei pracy. Aby tekst był spójny
10 lutego 2021
Brak źródeł w pracy naukowej to dowód na plagiat. Przypisy i bibliografia są niezbędne w każdej publikacji, która powstała w oparciu o różne źródła. Bez nich nie obejdzie się żadna rozprawa doktorska, praca licencjacka czy magisterska... Nie ma możliwości, aby
04 lutego 2021
Pozbywanie się plagiatu z pracy nie jest zadaniem łatwym, ale jest wykonalne  Plagiatu najlepiej nie robić, jednakże jeżeli już się stało… to trzeba z tego jakoś wyjść. Pozbywanie się plagiatu należy zacząć od ponownego przeczytania całego tekstu splagiatowanej pracy. Kolejnym
03 lutego 2021
Redakcja tekstu polega na sprawdzeniu, i w razie potrzeby poprawieniu tekstu autora na wszystkich poziomach. – od warstwy językowej, która polega na poprawie ortografii, interpunkcji, gramatyki, składni, zastosowanego słownictwa oraz poprawności budowy związków frazeologicznych i konstrukcji składniowych, aż po poprawę
28 stycznia 2021
Jak wybrać dobry temat pracy magisterskiej czy dyplomowej? Dobry temat powinien pracy magisterskiej powinien zawierać konkretną tezę oraz ściśle określony zakres badań. Zbyt ogólny utrudnia zredagowanie dobrego planu pracy, dlatego niezbędne jest dokładne zakreślenie zakresu problemowego, często także czasowego. Poniżej
Korekta i redakcja tekstów - wieloletnie doświadczenie

KOREKTA  

REDAKCJA i EDYCJA TEKSTÓW

 

rozprawy doktorskie

prace magisterskie, licencjackie, inżynierskie 

artykuły naukowe i książki 

Korekta i redakcja tekstów. 
Reklama

Dobre Pióro. Korekta prac naukowych - rozpraw doktorskich, prac magisterskich i inżynierskich, formatowanie tekstów oraz poprawa przypisów i bibliografii.