Korekta tekstów, usługi  edytorskie, redakcyjne i biurowe. Poprawa doktoratów, prac magisterskich, artykułów naukowych.
Korekta tekstów i redakcja tekstów, pisma urzędowe i usługi edytorskie. Korekta  tekstów naukowych i redakcja tekstów specjalistycznych. Szkolenia z zakresu redakcji  tekstów naukowych -  prac magisterskich, licencjackich, inżynierskich, dyplomowych.

Redakcja pism. Reklama. Poligrafia.

KOREKTA
i  EDYCJA TEKSTÓW

rozprawy doktorskie

prace magisterskie

artykuły naukowe

19 grudnia 2019
Poprawne zredagowanie części teoretycznej to już sukces... Największym problemem rozpoczynających pisanie swojej pierwszej w życiu pracy naukowej jest zredagowanie jej "własnymi słowami". Dotyczy on zwłaszcza osób, piszących pracę licencjacką czy inżynierską, w której poza badaniami własnymi muszą wykorzystać liczne publikacje
17 grudnia 2019
Praca licencjacka czy magisterska to już praca naukowa i podlega pewnym standardom... Praca magisterska czy inżynierska musi spełniać wymogi prac naukowych: powinna mieć charakter syntetyczny, uporządkowany i zawierać tylko obiektywne informacje. W pracy magisterskiej, podobnie jak w artykułach naukowych, należy
07 grudnia 2018
Poprawne napisanie pracy magisterskiej, licencjackiej czy dyplomowej zależy w dużej mierze od tego, czy potrafimy samodzielnie pisać, a nie tylko przerabiać cudze teksty, gdyż spora część pracy ma charakter teoretyczny i wymaga przytoczenia naukowych tez i opinii. Aby uniknąć plagiatu