Korekta, redakcja tekstu, redagowanie - czym się różnią?

 

korekta tekstu - polega na poprawieniu błędów językowych - ortograficznych, gramatycznych, interpunkcyjnych;

 

redakcja tekstu - dostosowanie tekstu  do norm językowych, uzyskanie efektu pełnej poprawności językowej, zgodnie z zasadami  stylu, logiki, poprawności kompozycyjnej,  leksykalnej, frazeologicznej;

 

redagowanie tekstu - polega na redagowaniu (pisaniu, w oparciu  o dostępne materiały)  artykułów, książek, pism urzędowych.

Korekta  tekstów 

 

Korekta tekstu - poprawa ortografii, interpunkcji, kompozycji i stylu tekstu. Teksty naukowe, reklamowe,  biznesowe. Korekta książek i artykułów naukowych oraz prac licencjackich i magisterskich.Profesjonalna korekta tekstów obejmuje poprawienie ortografii, interpunkcji, literówek, fleksji, składni, frazeologii, leksyki, logiki i stylu.

 

Kompleksowa usługa obejmuje korektę z redakcją, której celem jest nie tylko wyeliminowanie błędów językowych i poprawienie czytelności tekstu, ale także "wygładzenie" go pod względem stylistycznym.

 

Dzięki profesjonalnie wykonanej korekcie, tekst nie tylko lepiej się czyta, jest bardziej przejrzysty, ale także nabiera profesjonalnego charakteru, co jest niezwykle istotne w przypadku materiałów, które mają być publikowane - książek, artykułów.  rozpraw doktorskich, prac magisterskich,  tekstów  specjalistycznych, dostosowujemy formę tekstu do wymogów publikacji naukowych. 

 

Specjalizujemy się w korekcie tekstów naukowych.

 

Poprawiamy rozprawy doktorskie, prace licencjackie, magisterskie, dyplomowe i inżynierskie, które dostosowujemy prace do wymogów edytorskich uczelni. W pracach naukowych, poza poprawą warstwy językowej, sprawdzamy poprawność zapisu bibliograficznego i zamieszczonych w nich przypisów i w razie konieczności wykonujemy ich poprawę lub przeredagowujemy w taki sposób, aby były zgodne z wymogami systemu ISO, APA, Chicago Style czy Harvard. 

 

Wykonujemy także korektę książek, artykułów, tekstów firmowych, reklamowych, a także tekstów przeznaczonych na strony internetowe. 

 

Każdy tekst naukowy lub o dużym stopniu trudności czytany jest dwukrotnie. Korekta i redakcja tekstu obejmuje usługę kompleksową, w tym sprawdzenie i poprawę przypisów,  bibliografii zgodnie z wytycznymi wydawnictwa lub uczelni. Poprawiamy także teksty stron WWW, materiały marketingowe, artykuły, raporty, opracowania i inne. W ramach usługi korekty tekstu wykonujemy także rewizję składu.

 

Korekta i redakcja tekstów - wieloletnie doświadczenie

KOREKTA  

REDAKCJA i EDYCJA TEKSTÓW

 

rozprawy doktorskie

prace magisterskie, licencjackie, inżynierskie 

artykuły naukowe i książki 

Korekta i redakcja tekstów. 
Reklama

Dobre Pióro. Korekta prac naukowych - rozpraw doktorskich, prac magisterskich i inżynierskich, formatowanie tekstów oraz poprawa przypisów i bibliografii.