25 czerwca 2024

Poprawne cytowanie w pracach magisterskich

 

Poprawne przytaczanie źródeł w postaci sparafrazowanego tekstu oryginalnego to połowa sukcesu w pracy naukowej.

 

Wielu studentom dużą trudność sprawia poprawne zastosowanie materiałów wykorzystywanych w części teoretycznej pracy. Najczęstszym błędem, jaki popełniają studenci piszący swoją pracę dyplomową, jest przytoczenie prawie dosłownie fragmentu jakiejś publikacji i zaingerowanie w ten fragment przez zamienienie w nim kilku słów synonimami lub skrócenie oryginalnej wypowiedzi. Niestety taki zabieg to poważny błąd, gdyż system antyplagiatowy z łatwością wykaże, iż informacje zamieszczone w pracy nie są autorstwa studenta, który się pod nią podpisał, nawet jeżeli załączy on poprawny przypis, którym poprawnie przywoła autora. Jednym rozwiązaniem, które nie narazi studenta na posądzenie go o plagiat, jest napisanie zupełnie własnymi słowami tego, co przeczytał w publikacji, na którą się powołuje lub przytoczenie oryginalnej wypowiedzi autora tej publikacji w postaci cytatu.

 

W przypadku cytowania należy zadbać o to, aby w postaci graficznej wyodrębnić ten fragment z reszty tekstu – za pomocą kursywy lub znaku cytatu („”). Nie bez znaczenia dla poprawności pracy jest konsekwentne wykorzystywanie jednej formy. Jeżeli zdecydujemy się na oznaczenie cytatu kursywą należy taką formę kontynuować w całej pracy. Stosowanie znaku cudzysłowu i kursywy naprzemiennie to poważny błąd, który obniży wartość pracy, podobnie jak wykorzystanie tych dwóch form jednocześnie, czyli opatrzenie tekstu wyodrębnionego kursywą dodatkowo znakiem cudzysłowu. 

 

Poważnym błędem jest także niezamknięcie cytowania, czyli wstawienie znaku  tylko na początku przytaczanej wypowiedzi, gdyż w powyższej sytuacji nie będzie wiadomo, gdzie ona się kończy, a gdzie zaczyna wypowiedź autora pracy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korekta i redakcja tekstów - wieloletnie doświadczenie

KOREKTA  

REDAKCJA i EDYCJA TEKSTÓW

 

rozprawy doktorskie

prace magisterskie, licencjackie, inżynierskie 

artykuły naukowe i książki 

Korekta i redakcja tekstów. 
Reklama

Dobre Pióro. Korekta prac naukowych - rozpraw doktorskich, prac magisterskich i inżynierskich, formatowanie tekstów oraz poprawa przypisów i bibliografii.