Korekta tekstów i redakcja tekstów, pisma urzędowe i usługi edytorskie. Korekta  tekstów naukowych i redakcja tekstów specjalistycznych. Szkolenia z zakresu redakcji  tekstów naukowych -  prac magisterskich, licencjackich, inżynierskich, dyplomowych.

Korekta i redakcja tekstów. 
Reklama

KOREKTA
REDAKCJA i EDYCJA TEKSTÓW

 

rozprawy doktorskie

prace magisterskie

artykuły naukowe

W związku z epidemią wszystkie usługi wykonywane są zdalnie. Biuro czynne  10.00 - 18.00. Możliwość kontaktu osobistego po wcześniejszym umówieniu, tel. 512 40 32 38. 

Profesjonalne usługi edytorskie, dostosowanie prac do wymogów uczelni. Bibliografia i przypisy w ISO i APA, Usługi edytorskie dla doktorantów i studentów

 

Wykonujemy kompleksowe usługi edytorskie nastawione na pomoc osobom przygotowującym się do obrony - rozpraw doktorskich, prac magisterskich, licencjackich, dyplomowych i inżynierskich.

 

Przygotowujemy teksty naukowe druku.

 

Wykonujemy formatowanie tekstu, w  ramach którego, zgodnie z wymogami edytorskimi uczelni, ustawiamy marginesy, interlinie, poprawiamy akapity, opracowujemy stronę tytułową.

 

Tworzymy  tworzymy automatyczne spisy treści, wykonujemy podpisy rycin, tabel, a także sporządzamy ich automatyczne wykazy.  Przygotowujemy prace do druku dwustronnego.

 

 

Ponadto wykonujemy:

  • projektowanie tabel i wykresów

  • wstawianie załączników i ilustracji do tekstu

  • poprawianie przypisów i bibliografii

  • przygotowywanie tekstu do druku dwustronnego

 

 

Usługi edytorskie obejmują wszystkie techniczne czynności, dostosowujące teksty do wymogów uczelni. Pracujemy m.in.na standardach ISO i APA, Chicago Style i Harvard.

     Usługi edytorskie

 

Oferujemy usługi edytorskie obejmujące dostosowanie tekstów, w tym publikacji naukowych do wymogów wydawnictwa lub uczelni, a także poprawę wyglądu tekstów informacyjnych i promocyjnych zamieszczanych w firmowych periodykach i materiałach reklamowych. Wykonujemy projekty publikacji, w tym projekty okładek i stron tytułowych. Opracowujemy tabele i wykresy, poprawiamy jakość zdjęć w publikacjach.W ramach usług edytorskich wykonujemy:

 

  • opracowanie projektu okładki

  • przygotowanie strony tytułowej

  • ustawienie akapitów, interlinii, marginesów, justowanie

  • ujednolicenie czcionki w obrębie tekstu podstawowego

  • opracowanie inicjałów

  • uzupełnianie tekstu o brakujące znaki specjalne

  • wstawianie znaków diakrytycznych

  • wyróżnienie różnych sekwencji tekstu kolorami 

  • ustawianie tekstu w kolumnach

  • skalowanie grafiki

  • wstawianie tabel, wykresów, rysunków i zdjęć

  • wyodrębnianie w tekście cytatów

  • usuwanie  tzw. wdów*, sierot * i podwójnych spacji

  • przygotowanie tytułów rozdziałów i podrozdziałów

  • przygotowanie indeksów nazwisk, nazw geograficznych  i pojęć

  • przygotowanie bibliografii do publikacji naukowej zgodnie ze standardami ISO lub APA

  • sformatowanie tabel, rubryk, wykresów

  • punktowanie i numerowanie

  • wstawianie paginacji

  • wstawianie przypisów dolnych

  • wstawianie opisów do tabel i rycin

  • opracowanie spisu treści, spisu rycin i tabel

 

 

Terminy typograficzne:

 

wdowa - krótki, zazwyczaj jednowyrazowy wiersz pozostawiony na końcu akapitu;

bękart - samotny, ostatni wiersz akapitu, który wskutek błędnego formatowania znalazł się na następnej stronie dokumentu;

sierota - krótka lub jednoliterowe część mowy umieszczona na końcu wersu - m.in. spójnik lub przyimek

W pracach technicznych, magisterskich czy inżynierskich oprócz poprawnie zredagowanego tekstu równie ważne jest przygotowanie pod względem edytorskim, zwłaszcza, kiedy tekst przeplatany jest równaniami matematycznymi, wykresami czy kombinacjami wzorów. Nieporządkowanie pod względem edycji może być odpowiedzialne za błędy rzeczowe w pracy.