Korekta tekstów, usługi  edytorskie, redakcyjne i biurowe. Poprawa doktoratów, prac magisterskich, artykułów naukowych.

Redakcja pism. Reklama. Poligrafia.

KOREKTA
i  EDYCJA TEKSTÓW

rozprawy doktorskie

prace magisterskie

książki

Profesjonalne opracowanie dokumentacji aplikacyjnej na podstawie wywiadu z klientem oraz dokumentacji potwierdzającej staż pracy i kwalifikacje.Oferujemy profesjonalne przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej pod konkretne stanowisko pracy i wymogi pracodawcy. Pomagamy znaleźć oferty najbardziej pasujące do profilu kandydata. Przeprowadzamy wywiad z klientem na temat jego preferencji zawodowych i doświadczenia zawodowego oraz dodatkowych umiejętności tak, aby w curriculum vitae zaprezentować go  w sposób dający największe szanse na zatrudnienie. Zdjęcia do CV wykonujemy gratis. Opracowujemy także dokumenty  osobom bez doświadczenia zawodowego oraz udzielamy wskazówek, które mogą pomóc w dobrym zaprezentowaniu się podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Copyright © Dobre Pióro. Redakcja pism. Reklama i PR. Poligrafia. Katarzyna Tarasewicz-Mochol

WARSZTATY REDAKCYJNE  DLA STUDENTÓW

Korekta tekstów naukowych,sprawdzenie pracy pod względem językowym, kompozycyjnym, wymogów edytorskich i redakcyjnych uczelni.W ramach korekty prac naukowych poprawiamy rozprawy doktorskie, prace magisterskie, licencjackie, inżynierskie, artykuły, książki popularnonaukowe,  podręczniki. Poza standardową korektą oferujemy przeredagowanie niepoprawnych językowo struktur składniowo-stylistycznych, wyeliminowanie powtórzeń, sprawdzenie kompozycji tekstu,  a także poprawności przypisów i bibliografii oraz usługę edytorską- sformatowanie tekstu zgodnie z wytycznymi wydawnictwa lub uczelni, w tym: przygotowanie strony tytułowej, automatycznego spisu treści, opisów tabel i rycin, wstawienie załączników i opracowanie grafiki.

 

https://www.dobrepioro.pl/Korekta_tekstow

https://www.dobrepioro.pl/przypisy-i-bibliografia-zgodnie-z-apa-lub-iso

Korekta prac naukowych

Warsztaty - redagowanie tekstów naukowych, opracowywanie bibliografii i przypisów, ćwiczenia w parafrazowaniu tekstów źródłowych, omówienie planu pracy.  zakres:

  • omówienie tematu pracy i pomoc w zredagowaniu jej planu

  • omówienie zasad redakcji tekstów naukowych

  • ćwiczenia w redakcji tekstów naukowych

  • ćwiczenia w poprawnym parafrazowaniu* materiałów źródłowych

  • omówienie zasad sporządzania przypisów i bibliografii

  • edycja tekstu - przygotowanie strony tytułowej, marginesów lustrzanych, automatycznego spisu treści, opisów tabel i rycin

zajęcia spersonalizowane, dostosowane do indywidualnych potrzeb studenta

* parafrazowanie - przetworzenie cudzej wypowiedzi w taki sposób, by za pomocą zupełnie nowych konstrukcji językowych oddać ideę pierwowzoru; Poprawne parafrazowanie źródeł pomaga w uniknięciu plagiatu.

 

https://www.dobrepioro.pl/jak-nie-popelnic-plagiatu

 

https://www.dobrepioro.pl/prace-magisterskie-licencjackie-dyplomowe-inzynierskie---pomoc-2

Redakcja książek

Redagujemy teksty specjalistyczne, piszemy artukuły branżowe, sporządzamy instrukcje obsługi.Redagujemy książki ze szkiców, notatek, a także na podstawie przekazu ustnego. Współpracujemy z autorami na każdym etapie prac, począwszy od koncepcji powstawania publikacji aż po ostatnią redakcję i skład tekstu. Autorom bez doświadczenia doradzamy w wyborze konwencji publikacji, w tym ilustrującej ją szaty graficznej.

Redagowanie tekstów specjalistycznych

Oferujemy redakcję tekstów specjalistycznych, zwłaszcza medycznych. Opracowujemy materiały do publikacji w pismach branżowych, na stronach internetowych, w materiałach promocyjnych. Przygotowujemy opisy produktów i wszelkiego typu instrukcje.

 CV i skuteczny list motywacyjny

nowe godziny pracy biura
czynne od 7.30