Prace doktorskie i magisterskie - korekta tekstów w stylu APA, Chicago Style lub ISO

 

 

 

Wykonujemy profesjonalną korektę źródeł, zarówno przypisów, jak i bibliografii. Wykonujemy korektę przypisów w systemie APA, ISO, Chicago Style i innych.

 
 
 

Autor każdej pracy naukowej zobligowany jest poza merytorycznym wyczerpaniem tematu do dostosowania swojej pracy w zakresie formalnym do wymogów stawianych przez swoją uczelnię. Wymogi te dotyczą m.in. technicznego przygotowania tekstu, w tym opracowania przypisów i bibliografii w określonym stylu. Większość tekstów naukowych opatrzona jest przypisami numerycznymi w ISO. Styl APA wykorzystywany jest w pracach z zakresu psychologii, socjologii czy medycyny, Chicago Style najczęściej wykorzystywany jest w pracach historycznych. Rzetelnie opracowane źródła pomagają w uniknięciu popełnienia plagiatu.

Publikacje naukowe -

korekta rozpraw doktorskich i prac magisterskich

 

Korekta tekstu - błędów językowych i poprawa jego przejrzystości. W rozprawach doktorskich, pracach licencjackich, magisterskich - dostosowanie tekstu do wymogów stylu naukowego. Pomoc w przeredagowaniu w przypadku błędów stylistycznych czy niepoprawnie użytych terminów.Prace magisterskie, licencjackie i inżynierskie, to teksty o charakterze naukowym i muszą wyczerpywać temat w zakresie merytorycznym. Powinny zawierać interdyscyplinarne podejście do problemu, a także  spełniać wszelkie wymagania formalne, jakich oczekuje się od profesjonalnych tekstów naukowych.

 

Uzyskanie stopnia doktora nauk, obwarowane jest przygotowaniem rozprawy doktorskiej, która konstrukcyjnie posiada wszystkie te elementy, co dobrze napisana praca magisterska, jednakże jej obszar badawczy jest dużo obszerniejszy, ponadto musi zawierać część polemiczną, gdzie autor zderza wyniki własnych badań z tym, co zostało opublikowane wcześniej w literaturze przedmiotu. Konstrukcja rozprawy doktorskiej jest bardzo złożona, a tekst zazwyczaj jest obszerny, dlatego wymaga profesjonalnej korekty tekstu, przeprowadzonej przez doświadczonego redaktora.

 

Doktorant musi posiadać wszystkie te umiejętności, które powinny być już domeną przyszłych absolwentów studiów licencjackich i inżynierskich  oraz  samodzielnie wykonać badania, które będą najważniejszym elementem jego rozprawy doktorskiej, a następnie w wyczerpującej dyskusji, zmierzyć się z autorami innych publikacji, którzy podjęli się w swoich pracach, rozwiązania podobnego problemu co on.

Copyright © Dobre Pióro. Korekta i redakcja tekstów. Reklama. Katarzyna Tarasewicz

Jak poprawnie napisać pracę magisterską? 
         indywidualne warsztaty online  

          Warsztaty - redagowanie tekstów naukowych, opracowanie bibliografii i przypisów, formatowanie pracy zgodnie z wymogami uczelni

omówienie:

 • zasad redakcji tekstów naukowych

 • zasad sporządzania przypisów i bibliografii 

 • tematu pracy i pomoc w opracowaniu jej planu

 

  ćwiczenia w:

 • redagowaniu tekstów naukowych 

 • poprawnym parafrazowaniu* materiałów źródłowych

 • sporządzaniu przypisów i bibliografii 

 

 

parafrazowanie - przetworzenie cudzej wypowiedzi w taki sposób, by za pomocą zupełnie nowych konstrukcji językowych oddać ideę pierwowzoru. 

 

 

Redagowanie tekstów naukowych, pomoc w opracowywaniu bibliografii i przypisów, ćwiczenia w pisaniu pracy naukowej, pomoc w doborze tematu pracy magisterskiej

omówienie:

 • zasad redakcji tekstów naukowych oraz sporządzania przypisów i bibliografii 

 • ematu pracy i pomoc w redagowaniu planu

 •  

  ćwiczenia w:

 • redagowaniu tekstów naukowych i poprawnym parafrazowaniu* materiałów źródłowych

 •  sporządzaniu przypisów i bibliografii 

 •  pomoc w przygotowaniu edytorskim - techncznym pracy i dostosowaniu jej do wymogów uczelni

 

    przygotowanie szablonu pracy: 

 

 • wybór właściwego rozmiaru i kroju pisma, znaków specjalnych,

 • przygotowanie marginesów, strony tytułowej, numeracji stron (paginacji) 

 • przygotowanie nagłówków i automatycznego spisu treści,

 • przygotowanie opisów tabel  i  rycin oraz ich automatycznego spisu,

 • przygotowanie indeksów i wykazów skrótów 

Korekta i redakcja tekstówKorekta tekstów naukowych - rozpraw doktorskich, prac magisterskich czy licencjackich polega na kompleksowym sprawdzeniu tekstu pod względem językowym i kompozycyjnym. Korekta prac naukowych obejmuje także poprawę przypisów i bibliografii oraz dostosowanie tekstu do wymogów prac naukowych - rozpraw doktorskich, prac magisterskich, licencjackich, inżynierskich i dyplomowych, a także artykułów naukowych.

 

Korekta tekstów obejmuje poprawę tekstu pod względem językowym i obejmuje wyeliminowanie błędów ortograficznych, „literówek”, interpunkcyjnych, gramatycznych, frazeologicznych, leksykalnych, logicznych oraz stylu i kompozycji tekstu.

 

Prace naukowe, teksty specjalistyczne i oficjalne często wymagają korekty rozszerzonej, czyli przeredagowania fragmentów tekstu, który jest mało czytelny, mało precyzyjny czy niezbyt dobrze brzmi. Usługa taka, prawie zawsze polega na konsultacjach redaktora z autorem, w celu oddania najwierniej, jak to możliwe, intencji autora. Profesjonalny redaktor nie tylko "wygładzi" tekst, ale sprawi, iż nie pojawią się w nim zagmatwane i niezrozumiałe dla odbiorcy treści, a całość będzie miała jednorodny i spójny charakter. 

 

Redakcja tekstu - usługa obejmująca ingerencję w tekst autora, w celu poprawy jego czytelności oraz uzyskania poprawności stylistyczno-kompozycyjnej.

 

Usługa korekty obejmuje poprawę: prac doktorskich, magisterskich, licencjackich, inżynierskich, zaliczeniowych, a także artykułów, książek, dokumentów firmowych, pism urzędowych, materiałów marketingowych i innych.

Korekta i redakcja tekstów - wieloletnie doświadczenie

KOREKTA  

REDAKCJA i EDYCJA TEKSTÓW

 

rozprawy doktorskie

prace magisterskie, licencjackie, inżynierskie 

artykuły naukowe i książki 

Korekta i redakcja tekstów. 
Reklama

Dobre Pióro. Korekta prac naukowych - rozpraw doktorskich, prac magisterskich i inżynierskich, formatowanie tekstów oraz poprawa przypisów i bibliografii.