Korekta tekstów i redakcja tekstów, pisma urzędowe i usługi edytorskie. Korekta tekstów naukowych i redakcja tekstów specjalistycznych. Szkolenia z zakresu redakcji tekstów naukowych - prac magisterskich, licencjackich, inżynierskich, dyplomowych.

Korekta i redakcja tekstów. 
Reklama

KOREKTA
REDAKCJA i EDYCJA TEKSTÓW

 

rozprawy doktorskie

prace magisterskie

artykuły naukowe

W związku z epidemią wszystkie usługi wykonywane są zdalnie. Biuro czynne  10.00 - 18.00. Możliwość kontaktu osobistego po wcześniejszym umówieniu, tel. 512 40 32 38. 

Korekta i redakcja tekstówKorekta tekstów naukowych - rozpraw doktorskich, prac magisterskich czy licencjackich polega na kompleksowym sprawdzeniu tekstu pod względem językowym i kompozycyjnym. Korekta prac naukowych obejmuje także poprawę przypisów i bibliografii oraz dostosowanie tekstu do wymogów prac naukowych - rozpraw doktorskich, prac magisterskich, licencjackich, inżynierskich i dyplomowych, a także artykułów naukowych.

 

Korekta tekstów obejmuje poprawę ortografii, interpunkcji, gramatyki, frazeologii, stylu oraz literówek.

 

Redakcja tekstu - 

usługa obejmująca ingerencję w tekst autora, w celu poprawy jego czytelności oraz uzyskania poprawności stylistyczno-kompozycyjnej.

 

Prace naukowe, teksty specjalistyczne i oficjalne często wymagają korekty rozszerzonej, czyli przeredagowania fragmentów tekstu, który jest mało czytelny, mało precyzyjny czy niezbyt dobrze brzmi. Usługa taka, prawie zawsze polega na konsultacjach redaktora z autorem, w celu oddania najwierniej jak to możliwe, intencji autora. Profesjonalny redaktor nie tylko "wygładzi" tekst, ale sprawi, iż nie pojawią się w nim zagmatwane i niezrozumiałe dla odbiorcy treści, a całość będzie miała jednorodny i spójny charakter. 

 

Korekta tekstów jest niezbędna w wypadku prac naukowych, zwłaszcza kiedy autor dopiero rozpoczyna swoją przygodę z pisaniem.

 

Praca licencjacka czy inżynierska to najczęściej pierwsza próba zmierzenia się z wyzwaniem, jakim jest napisanie tekstu naukowego. Aby to wzywanie przerodziło się w sukces, konieczne jest opanowanie umiejętności parafrazowania - samodzielnego zredagowania tekstu na podstawie przeczytanego źródła. Ważną umiejętnością jest także poprawne przytoczenie  źródeł. Przyszły dyplomat musi także umieć pozyskiwać fachowe materiały, które w sposób interdyscyplinarny poruszają problem, będący tematem jego pracy. Opanowanie tych umiejętności nie jest proste i czasami na jakimś etapie pracy zaczyna się problem, który może pomóc rozwiązać promotor pracy lub osoba zajmująca się zawodowo korektą i redakcją tekstów. Redaktor, który ma doświadczenie w wyłapywaniu "nieścisłości" w skomplikowanych tekstach, także naukowych na pewno będzie pomocny w doszlifowaniu pracy. 

 

Każdy tekst, który ma być opublikowany lub ma posłużyć do uzyskania tytułu naukowego warto oddać do przejrzenia osobie trzeciej, gdyż własnych błędów najczęściej się nie widzi. Najbezpieczniej, ważny dla nas tekst, oddać do sprawdzenia profesjonaliście, który zawodowo zajmuje się korektą tekstów.

 

Redagowanie tekstów naukowych, pomoc w opracowywaniu bibliografii i przypisów, ćwiczenia w pisaniu pracy naukowej, pomoc w doborze tematu pracy magisterskiej

omówienie:

 • zasad redakcji tekstów naukowych oraz sporządzania przypisów i bibliografii 

 • tematu pracy i pomoc w redagowaniu planu

 

  ćwiczenia w:

 

 • redagowaniu tekstów naukowych i poprawnym parafrazowaniu* materiałów źródłowych

 •  sporządzaniu przypisów i bibliografii 

 •  pomoc w przygotowaniu edytorskim - technicznym pracy i dostosowaniu jej do wymogów uczelni

 

    przygotowanie szablonu pracy: 

 

 • wybór właściwego rozmiaru i kroju pisma, znaków specjalnych,

 • przygotowanie marginesów, strony tytułowej, numeracji stron (paginacji) 

 • przygotowanie nagłówków i automatycznego spisu treści,

 • przygotowanie opisów tabel  i  rycin oraz ich automatycznego spisu,

 • przygotowanie indeksów i wykazów skrótów 

PISANIE PRACY MAGISTERSKIEJ

                Redagowanie tekstów naukowych, pomoc w opracowywaniu bibliografii i przypisów, ćwiczenia w pisaniu pracy naukowej, pomoc w doborze tematu pracy magisterskiej

omówienie:

 • zasad redakcji tekstów naukowych oraz sporządzania przypisów i bibliografii 

 • tematu pracy i pomoc w redagowaniu planu

 

  ćwiczenia w:

 

 • redagowaniu tekstów naukowych i poprawnym parafrazowaniu* materiałów źródłowych

 •  sporządzaniu przypisów i bibliografii 

 •  pomoc w przygotowaniu edytorskim - technicznym pracy i dostosowaniu jej do wymogów uczelni

 

    przygotowanie szablonu pracy: 

 

 • wybór właściwego rozmiaru i kroju pisma, znaków specjalnych,

 • przygotowanie marginesów, strony tytułowej, numeracji stron (paginacji) 

 • przygotowanie nagłówków i automatycznego spisu treści,

 • przygotowanie opisów tabel  i  rycin oraz ich automatycznego spisu,

 • przygotowanie indeksów i wykazów skrótów 

PISANIE PRACY MAGISTERSKIEJ 

Copyright © Dobre Pióro. Korekta i redakcja pism. Reklama. Katarzyna Tarasewicz

Publikacje naukowe - 
rozprawy doktorskie, prace magisterskie

 

Usługa korekty i redakcji tekstów gwarantuje, iż tekst będzie pozbawiony wszelkich błędów językowych, dobrze się będzie go czytało, nawet, jeżeli będzie to specjalistyczny tekst naukowy, gdyż redaktor zadba o przejrzystość kompozycyjną oraz wyprostuje wszelkie zawikłania logiczne. Tekst, który przejdzie profesjonalną redakcję naukową nie będzie już spędzał snu z powiek jego autora, gdyż nawet osoba o wysokich kwalifikacjach merytorycznych oraz posiadająca dobry warsztat w zakresie redagowania tekstów może popełnić błąd. Prace magisterskie to już dużo wyższy poziom wymagań niż prace licencjackie i inżynierskie, chociażby z tego powodu, iż stopnień naukowy magistra stoi wyżej w hierarchii tytułów naukowych niż licencjata. Tytuł naukowy doktora nauk to jeszcze wyższa półka, stąd wymagania w stosunku do prac doktorskich są naprawdę spore.

 

Doktorant musi posiadać wszystkie te umiejętności, które powinny być już domeną przyszłych absolwentów studiów licencjackich i inżynierskich, a ponadto musi samodzielnie wykonać badania, które będą najważniejszym elementem jego rozprawy doktorskiej, a następnie w wyczerpującej dyskusji, zmierzyć się z autorami innych publikacji, którzy podjęli się w swoich pracach, rozwiązania podobnego problemu co on.

parafrazowanie - przetworzenie cudzej wypowiedzi w taki sposób, by za pomocą zupełnie nowych konstrukcji językowych oddać ideę pierwowzoru. 

 

POPRAWNE PARAFRAZOWANIE ŹRÓDEŁ POMAGA W UNIKNIĘCIU PLAGIATU

                            

Publikacje naukowe - 
rozprawy doktorskie, prace magisterskie

 

Usługa korekty i redakcji tekstów gwarantuje, iż tekst będzie pozbawiony wszelkich błędów językowych, dobrze się będzie go czytało, nawet, jeżeli będzie to specjalistyczny tekst naukowy, gdyż redaktor zadba o przejrzystość kompozycyjną oraz wyprostuje wszelkie zawikłania logiczne. Tekst, który przejdzie profesjonalną redakcję naukową nie będzie już spędzał snu z powiek jego autora, gdyż nawet osoba o wysokich kwalifikacjach merytorycznych oraz posiadająca dobry warsztat w zakresie redagowania tekstów może popełnić błąd. Prace magisterskie licencjackie i inżynierskie, to teksty o charakterze naukowym i muszą wyczerpywać temat w zakresie merytorycznym, zawierać interdyscyplinarne podejście do problemu, a także  spełniać wszelkie wymagania formalne, jakich oczekuje się od profesjonalnych tekstów naukowych.

 

Uzyskanie tytułu  doktora nauk, obwarowane jest przygotowaniem rozprawy doktorskiej, która konstrukcyjnie posiada wszystkie elementy, co dobrze napisana praca magisterska, jednakże poza wskazaniem aktualnego stanu badań, wymaga przedstawienia badań własnych i zestawienia ich w naukowej polemice.

 

Doktorant musi posiadać wszystkie te umiejętności, które powinny być już domeną przyszłych absolwentów studiów licencjackich i inżynierskich, a ponadto musi samodzielnie wykonać badania, które będą najważniejszym elementem jego rozprawy doktorskiej, a następnie w wyczerpującej dyskusji, zmierzyć się z autorami innych publikacji, którzy podjęli się w swoich pracach, rozwiązania podobnego problemu co on.

.