Korekta tekstów, usługi edytorskie, redakcyjne i biurowe. Poprawa doktoratów, prac magisterskich, artykułów naukowych.
Korekta tekstów i redakcja tekstów, pisma urzędowe i usługi edytorskie. Korekta tekstów naukowych i redakcja tekstów specjalistycznych. Szkolenia z zakresu redakcji tekstów naukowych - prac magisterskich, licencjackich, inżynierskich, dyplomowych.

Redakcja pism. Reklama. Poligrafia.

KOREKTA
i  EDYCJA TEKSTÓW

rozprawy doktorskie

prace magisterskie

artykuły naukowe

Copyright © Dobre Pióro. Redakcja pism. Reklama i PR. Poligrafia. Katarzyna Tarasewicz-Mochol

Korekta tekstów Korekta tekstów naukowych, poprawa rozprawa doktorskich, sprawdzenie pracy pod względem językowym, kompozycyjnym, wymogów edytorskich i redakcyjnych, korekta przypisów

 

Korekta tekstów obejmuje głównie poprawę  tekstów naukowych - rozpraw doktorskich, prac magisterskich, licencjackich, inżynierskich, dyplomowych oraz artykułów naukowych. 

 

Poza standardową korektą tekstu, obejmującą poprawę ortografii, interpunkcji i "literówek", oferujemy przeredagowanie niepoprawnych językowo struktur składniowo-stylistycznych, wyeliminowanie powtórzeń,  poprawę zaburzonej kompozycji i logiki tekstu.

 

Po wykonaniu korekty językowej,  tekst zostaje poddany obróbce edytorskiej -  dopracowany technicznie zgodnie z wymogami uczelni lub wydawnictwa. W ramach usługi edytorskiej przygotujemy stronę tytułową, automatyczny spis treści, opis tabel i rycin. Uzupełnimy znaki specjalne. Wstawimy załączniki i opracujemy grafikę - wykresy, tabele i diagramy, które w estetyczny sposób zilustrują dane zawarte w pracy doktorskiej. Opracujemy także indeksy - nazw geograficznych, nazwisk i wykazy skrótów użytych w pracy naukowej. Na życzenie klienta możemy także sprawdzić poprawność danych zawartych
w literaturze rozprawy doktorskiej.

 

W publikacjach naukowych poza kompleksową korektą tekstu wykonujemy także poprawę bibliografii i przypisów zgodnie ze standardem ISO, APA, Chicago Style lub Harvard.

 

    PRZYGOTOWANIE DO PISANIA PRACY MAGISTERSKIEJ

 

 SZKOLENIE  GRUPOWE 

 

ZAPISY NA STYCZEŃ 2020 - redakcja@dobrepioro.pl

 

parafrazowanie - przetworzenie cudzej wypowiedzi w taki sposób, by za pomocą zupełnie nowych konstrukcji językowych oddać ideę pierwowzoru;

poprawne parafrazowanie źródeł pomaga w uniknięciu plagiatu

Warsztaty redakcyjne dla studentów 

 

 

 

 


 Redagowanie tekstów naukowych, pomoc w opracowywaniu bibliografii i przypisów, ćwiczenia w pisaniu pracy naukowej, pomoc w doborze tematu pracy magisterskiej

 zakres:

 • omówienie zasad redakcji tekstów naukowych, 

 • omówienie tematu i pomoc w zredagowaniu planu pracy

 • ćwiczenia w redakcji tekstów naukowych

 • ćwiczenia w poprawnym parafrazowaniu* materiałów źródłowych

 • omówienie zasad sporządzania przypisów
  i bibliografii 

 • ćwiczenia w sporządzaniu przypisów
  i bibliografii 

 • ćwiczenia we właściwym doborze materiału źródłowego

 •  ćwiczenia edytorskie -
  pomoc w przygotowaniu technicznym pracy i dostosowaniu jej do wymogów uczelni

 • przygotowanie szablonu pracy:   
  wybór właściwego rozmiaru i kroju pisma, znaków specjalnych, przygotowanie marginesów, strony tytułowej, numeracji stron (paginacji) przygotowanie nagłówków, automatycznego spisu treści, przygotowanie opisów tabel  i  rycin oraz ich automatycznego spisu, przygotowanie indeksów i wykazów skrótów 

 

 

                                                                   

Warsztaty redakcyjne dla studentów 

 

 

 


Warsztaty - redagowanie tekstów naukowych, opracowywanie bibliografii i przypisów, ćwiczenia w parafrazowaniu tekstów źródłowych, omówienie planu pracy.

 zakres:

 • omówienie zasad redakcji tekstów naukowych, 

 • omówienie tematu i pomoc w zredagowaniu planu pracy

 • ćwiczenia w redakcji tekstów naukowych

 • ćwiczenia w poprawnym parafrazowaniu* materiałów źródłowych

 • omówienie zasad sporządzania przypisów
  i bibliografii 

 • ćwiczenia w sporządzaniu przypisów
  i bibliografii 

 • ćwiczenia we właściwym doborze materiału źródłowego

 •  ćwiczenia edytorskie -
  pomoc w przygotowaniu technicznym pracy i dostosowaniu jej do wymogów uczelni

 • przygotowanie szablonu pracy:   
  wybór właściwego rozmiaru i kroju pisma, znaków specjalnych, przygotowanie marginesów, strony tytułowej, numeracji stron (paginacji) przygotowanie nagłówków, automatycznego spisu treści, przygotowanie opisów tabel  i  rycin oraz ich automatycznego spisu, przygotowanie indeksów i wykazów skrótów 

 

 

                                                                   

Warsztaty redakcyjne dla studentów 

 

 

 

 


Warsztaty - redagowanie tekstów naukowych, opracowywanie bibliografii i przypisów, ćwiczenia w parafrazowaniu tekstów źródłowych, omówienie planu pracy.

  

 

zakres:

 • omówienie zasad redakcji tekstów naukowych, 

 • omówienie tematu i pomoc w zredagowaniu planu pracy

 • ćwiczenia w redakcji tekstów naukowych

 • ćwiczenia w poprawnym parafrazowaniu* materiałów źródłowych

 • omówienie zasad sporządzania przypisów
  i bibliografii 

 • ćwiczenia w sporządzaniu przypisów i bibliografii 

 • ćwiczenia we właściwym doborze materiału źródłowego

 •  ćwiczenia edytorskie - pomoc w przygotowaniu technicznym pracy i dostosowaniu jej do wymogów uczelni

 • przygotowanie szablonu pracy:   
  wybór właściwego rozmiaru i kroju pisma, znaków specjalnych, przygotowanie marginesów, strony tytułowej, numeracji stron (paginacji) przygotowanie nagłówków, automatycznego spisu treści, przygotowanie opisów tabel  i  rycin oraz ich automatycznego spisu, przygotowanie indeksów i wykazów skrótów 

 

 

                                                                   

 skuteczna pomoc w samodzielnym napisaniu pracy magisterskiej lub dyplomowej