Korekta tekstów, usługi edytorskie, redakcyjne i biurowe. Poprawa doktoratów, prac magisterskich, artykułów naukowych.
Korekta tekstów i redakcja tekstów, pisma urzędowe i usługi edytorskie. Korekta tekstów naukowych i redakcja tekstów specjalistycznych. Szkolenia z zakresu redakcji tekstów naukowych - prac magisterskich, licencjackich, inżynierskich, dyplomowych.

Korekta i redakcja tekstów. 
Reklama

KOREKTA
i  EDYCJA TEKSTÓW

rozprawy doktorskie

prace magisterskie

artykuły naukowe

W związku z epidemią wszystkie usługi wykonywane są zdalnie. Usługi, które wymagają fizycznego transferu - wydruk i oprawa rozprawy doktorskiej, pracy magisterskiej, dokumentów firmowych czy materiałów reklamowych lub nagranie dokumentów na CD, dostarczane są usługą kurierską lub mogą być odebrane osobiście w siedzibie biura - po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym - tel. 512 40 32 38. 

Copyright © Dobre Pióro. Redakcja pism. Reklama i PR. Poligrafia. Katarzyna Tarasewicz-Mochol

Korekta tekstów Korekta tekstów naukowych, poprawa rozprawa doktorskich, sprawdzenie pracy pod względem językowym, kompozycyjnym, wymogów edytorskich i redakcyjnych, korekta przypisów

 

Korekta tekstów obejmuje głównie poprawę  tekstów naukowych - rozpraw doktorskich, prac magisterskich, licencjackich, inżynierskich, dyplomowych oraz artykułów naukowych.

 

Poza standardową korektą tekstu, obejmującą poprawę ortografii, interpunkcji i "literówek",oferujemy przeredagowanie niepoprawnych językowo struktur składniowo-stylistycznych, wyeliminowanie powtórzeń,  poprawę zaburzonej kompozycji i logiki tekstu.

 

Po wykonaniu korekty językowej,  tekst zostaje poddany obróbce edytorskiej - dopracowany technicznie zgodnie z wymogami uczelni lub wydawnictwa. W ramach usługi edytorskiej przygotujemy stronę tytułową, automatyczny spis treści, opis tabel i rycin. Uzupełnimy znaki specjalne. Wstawimy załączniki i opracujemy grafikę - wykresy, tabele i diagramy, które w estetyczny sposób zilustrują dane zawarte w pracy doktorskiej. Opracujemy także indeksy - nazw geograficznych, nazwisk i wykazy skrótów użytych w pracy naukowej. 
Na życzenie klienta możemy także sprawdzić poprawność danych zawartych w literaturze rozprawy doktorskiej.

 

W publikacjach naukowych poza kompleksową korektą tekstu wykonujemy także poprawę bibliografii i przypisów, zgodnie ze standardem ISO, APA, Chicago Style lub Harvard.

 

 "PRACA MAGISTERSKA
NA MEDAL"  

 

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE, DOSTOSOWANE DO POTRZEB KONKRETNEGO STUDENTA Redagowanie tekstów naukowych, pomoc w opracowywaniu bibliografii i przypisów, ćwiczenia w pisaniu pracy naukowej, pomoc w doborze tematu pracy magisterskiej

 

omówienie: 

 • zasad redakcji tekstów naukowych, 

 • tematu pracy i pomoc w zredagowaniu jej planu 

 • zasad sporządzania przypisów i bibliografii 

ćwiczenia: 

 • w redakcji tekstów naukowych i poprawnym parafrazowaniu* materiałów źródłowych

 • w sporządzaniu przypisów i bibliografii 

 • ćwiczenia edytorskie - pomoc
  w przygotowaniu technicznym pracy zgodnie z wymogami uczelni

przygotowanie szablonu pracy: 

 • wybór właściwego rozmiaru i kroju pisma, znaków specjalnych,

 • przygotowanie marginesów, strony tytułowej, numeracji stron (paginacji)

 •  przygotowanie nagłówków i automatycznego spisu treści 

 • przygotowanie opisów tabel i rycin oraz ich automatycznego spisu

 • przygotowanie indeksów i wykazów skrótów   

                                                                              

 

 parafrazowanie - przetworzenie cudzej wypowiedzi w taki sposób, by za pomocą zupełnie nowych konstrukcji językowych oddać ideę pierwowzoru;

 

poprawne parafrazowanie źródeł pomaga w uniknięciu plagiatu

                                                                   

 "PRACA MAGISTERSKA NA MEDAL" 

 Redagowanie tekstów naukowych, pomoc w opracowywaniu bibliografii i przypisów, ćwiczenia w pisaniu pracy naukowej, pomoc w doborze tematu pracy magisterskiej

 

 

 

zajęcia  dostosowane do potrzeb konkretnego studenta

 

 

 

 

 

 

 

 

zakres:

 •         omówienie:
 1. zasad redakcji tekstów naukowych, 
 2. tematu i pomoc w zredagowaniu planu pracy

 3.  zasad sporządzania przypisów i bibliografii 

 •       ćwiczenia w:

 1. redagowaniu tekstów naukowych i poprawnym parafrazowaniu* materiałów źródłowych

 2.  sporządzaniu przypisów i bibliografii 
 3. ćwiczenia edytorskie - pomoc w przygotowaniu technicznym pracy i dostosowaniu jej do wymogów uczelni
 •     przygotowanie szablonu pracy: 
 1. wybór właściwego rozmiaru i kroju pisma, znaków specjalnych,

 2. przygotowanie marginesów, strony tytułowej, numeracji stron (paginacji) 

 3. przygotowanie nagłówków i automatycznego spisu treści,

 4. przygotowanie opisów tabel  i  rycin oraz ich automatycznego spisu,

 5. przygotowanie indeksów i wykazów skrótów 

 

         parafrazowanie - przetworzenie cudzej wypowiedzi w taki sposób,by za pomocą zupełnie
         nowych konstrukcji językowych oddać ideę pierwowzoru;

 

          poprawne parafrazowanie źródeł pomaga w uniknięciu plagiatu

                                                                   

PRZYGOTOWANIE DO PISANIA PRACY MAGISTERSKIEJ  -  ONILNE  

             

profesjonalne 
CURRICULUM VITAE (CV) -
50 zł brutto
Epidemia to nie czas, by spocząć na laurach.
Przygotuj profesjonalne CV i  zacznij szukać pracy.