Redagujemy pisma urzędowe, listy motywacyjne i CV, teksty na strony internetowe, teksty reklamowe. Przygotowujemy formularze dokumentów.

Redakcja tekstów - pisma urzędowe i usługi biurowe

 

Zajmujemy się redagowaniem i  przepisywaniem  tekstów, projektowaniem szablonów dokumentów  oraz zbieraniem informacji i przygotowywaniem baz danych.

 

Oferujemy kompleksowe usługi biurowe,  adresowane zarówno do firm, jak i osób prywatnych, w tym opracowanie i wysyłkę korespondencji firmowej.

 

Poprawimy pod względem wizualnym każdy tekst, a także możemy złożyć publikację do druku. Redagujemy teksty urzędowe, których adresatem może być każda instytucja. Napiszemy pozew, odwołanie, skargę, monit, reklamację. Wykonamy szablon każdego pisma i dokumentu, który może być wykorzystywany w obiegu firmowym.

 

Przygotujemy szablony dokumentów, także do elektronicznej edycji - formularze z aktywnymi oknami oraz wykonamy tabele, wykresy czy schematy. Elektronicznie wypełniamy druki i formularze.  Katalogujemy i archiwizujemy dokumenty (także zdjęcia). Przyjmujemy dokumenty zarówno w wersji papierowej, jak i cyfrowej. Poprawiamy jakość dokumentów mało czytelnych lub zniszczonych. Pomagamy w załatwianiu spraw urzędowych.

 

 

 

Redakcja i przygotowanie składu książek

 

Piszemy teksty branżowe i specjalistyczne, także na strony internetowe, przygotowujemy teksty pod pozycjonowanie stron internetowych, wykonujemy projekty książek, dostosowujemy artykuły do wymogów redakcyjnych wydawnictwa. Pomagamy zredagować plany prac magisterskich i licencjackich

W ramach usługi redakcja tekstów  zredagujemy (napiszemy) każdy tekst lub przeredagujemy (poprawimy) tekst klienta.

 

Współpracujemy z autorami, także początkującymi, którzy potrzebują wsparcia w celu "wygładzenia" swojego tekstu oraz pomocy w nadaniu mu właściwego wyglądu, oferując profesjonalne usługi edytorskie wraz z pełnym projektem graficznym publikacji.

 

Pomożemy w powstaniu interesującej dla  odbiorcy książki, którą nie tylko będzie się lekko czytało, ale także przyjemnej pod względem estetycznym. W tekst publikacji możemy wkomponować zdjęcia, które będą go ilustrowały. Możemy także zaprojektować nośną okładkę i ciekawą stronę tytułową. 

 

Copywriting 

 

Przygotujemy materiały informacyjne i promocyjne na strony WWW, teksty wspomagające pozycjonowanie stron internetowych (SEO), teksty branżowe, opisy produktów, teksty mailingów oraz teksty reklamowe.

 

Zredagujemy list intencyjny, zaproszenie, gratulacje i przemówienie okolicznościowe, a każdy tekst reklamowy: artykuł sponsorowany, treść mailingu czy tekst do firmowego katalogu. Przygotujemy slogan reklamowy, zawartość ulotki. Zaproponujemy chwytliwą nazwę dla Twojej firmy.

Skuteczne CV i profesjonalny list motywacyjny

 

Curriculum vitae dla osób bez doświadczenia zawodowego. Piszemy profesjonale listy motywacyjne przygotowane pod konkretne stanowisko pracy i pracodawcę. Opracowujemy CV zgodnie z wymogami pracodawców, przygotowujemy do rozmowy kwalifikacyjnej. Wysyłamy za klienta CV do potencjalnych pracodawców. Pomagamy dobrać ofertę pracy do  predyspozycji i doświadczenia zawodowego klienta. CV i list motywacyjny także na stanowiska urzędnicze, pomagamy wypełnić kwestionariusze osobowe oraz zgromadzić dokumentację potrzebną do ubiegania się o stanowisko urzędnicze.

 

Profesjonalne przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej CV i listu motywacyjnego pod konkretne stanowisko pracy i wymogi pracodawcy.

 

Przed przygotowaniem życiorysu zawodowego przeprowadzamy wywiad z klientem, aby określić jego preferencje zawodowe oraz pozyskać informacje na temat jego kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. W dokumentacji aplikacyjnej zamieszczamy informacje dotyczące nie tylko umiejętności zawodowych, ale także takie, które nie są bezpośrednio związane z wykształceniem czy profilem zawodowym, ale ze względu na ich uniwersalność czy specyficzne wartości dodane, mogą być atrakcyjne dla przyszłego pracodawcy i przydadzą się na wybranym stanowisku pracy.

 

Opracowujemy dokumentację aplikacyjną (CV, list motywacyjny, standardowy życiorys zawodowy, kwestionariusz osobowy) dla specjalistów, jak i dla osób bez doświadczenia zawodowego. Opracowujemy portfolio zawodowe. Pomagamy przygotować kompletną dokumentację zawodową na stanowiska urzędnicze.

 

Pomagamy znaleźć oferty pracy najbardziej pasujące do profilu kandydata. Zdjęcia do CV wykonujemy gratis. udzielamy wskazówek, które mogą pomóc w dobrym zaprezentowaniu się podczas rozmowy kwalifikacyjne.

Korekta, redakcja tekstu, redagowanie - czym się różnią?

 

korekta tekstu - polega na poprawieniu błędów językowych - ortograficznych, gramatycznych, interpunkcyjnych;

 

redakcja tekstu - dostosowanie tekstu    do norm językowych, uzyskanie efektu pełnej poprawności językowej, zgodnie z zasadami  stylu, logiki, poprawności kompozycyjnej, leksykalnej, frazeologicznej;

 

redagowanie tekstu - polega na redagowaniu (pisaniu, w oparciu o dostępne materiały) artykułów, książek, pism urzędowych.

Redagujemy pisma urzędowe adresowane do sądów, urzędów miast, spółdzielni mieszkaniowych. Zredagujemy każdy pozew, także taki, który wymaga tezy dowodowej oraz opatrzenia go załącznikami, potwierdzającymi tezę dowodową. Pisma urzędowe sporządzane przez nas przygotowywane są kompleksowo, przygotowujemy kopię dokumentów oraz bazę instytucji, do których ma być wysłane pismo urzędowe. Napiszemy pismo urzędowe do sądu, spółdzielni mieszkaniowej, pracodawcy czy ubezpieczyciela.

Redagowanie pism urzędowych  

 

Redagujemy teksty urzędowe, których adresatem może być każda instytucja.

 

Napiszemy pismo do sądu, spółdzielni mieszkaniowej, ZUS-u, jednostki administracji publicznej.  Pomagamy także skompletować dokumenty osobom ubiegającym się o emeryturę, także wcześniejszą.

 

Opracowujemy pisma urzędowe: odwołania, reklamacje, pisma do sądu, wnioski, umowy, wypowiedzenia umowy,  skargi,  zaświadczenia, podania.  Poprawimy lub na nowo w zredagujemy Twoją dokumentację aplikacyjną - CV i list motywacyjny.

Korekta i redakcja tekstów - wieloletnie doświadczenie

KOREKTA  

REDAKCJA i EDYCJA TEKSTÓW

 

rozprawy doktorskie

prace magisterskie, licencjackie, inżynierskie 

artykuły naukowe i książki 

Korekta i redakcja tekstów. 
Reklama

Dobre Pióro. Korekta prac naukowych - rozpraw doktorskich, prac magisterskich i inżynierskich, formatowanie tekstów oraz poprawa przypisów i bibliografii.