Redakcja tekstów i usługi biurowe

 

Oferujemy kompleksowe usługi biurowe adresowane zarówno do firm, jak i osób prywatnych. Zajmujemy się także korektą i przepisywaniem tekstów. Redagujemy teksty urzędowe, których adresatem może być każda instytucja. Wykonujemy szablony pism i dokumentów.

Przygotowujemy szablony dokumentów, także do elektronicznej edycji - formularze z aktywnymi oknami. Wykonujemy tabele, wykresy, schematy. Elektronicznie wypełniamy druki i formularze.

 

Katalogujemy i archiwizujemy dokumenty (także zdjęcia). Przyjmujemy dokumenty zarówno w wersji papierowej, jak i cyfrowej. Poprawiamy jakość dokumentów mało czytelnych lub zniszczonych. Oferujemy także  elektroniczną wysyłkę dokumentów. Wykonujemy ich skany,  ustalamy dane teleadresowe odbiorcy i przesyłamy je do adresata, kopię wysłanej korespondencji na skrzynkę mailową klienta. 

 

Pomagamy w załatwianiu spraw urzędowych.

 

Oferujemy także dostęp do komputera i Internety, dzięki czemu można samodzielnie wydrukować dokumenty z maila, dokonać zmian edycyjnych przed wydrukiem. Drukujemy, laminujemy i oprawiamy dokumenty. Wykonujemy pieczątki. Oferujemy wszystkie typy pieczątek - automaty, metalowe pieczątki lekarskie, datowniki, pieczątki okrągłe. Wykonujemy także pieczątki z grafiką. Krótkie terminy realizacji.

 

 

Redakcja książek

W ramach usługi redakcja tekstów  sporządzimy dokument lub przeredagowujemy tekst własny, a także zredagujemy  książkę na podstawie własnych notatek lub informacji przekazanych ustnie. Napiszemy każdy tekst reklamowy: artykuł sponsorowany, treść mailingu czy tekst do firmowego katalogu. 

 

Copywriting 

 

Przygotujemy materiały na strony WWW, teksty wspomagające pozycjonowanie stron  internetowych (SEO), teksty branżowe, opisy produktów, teksty mailingów.  Redagujemy listy intencyjne, zaproszenia, gratulacje i teksty przemówień okolicznościowych.

 

Napiszemy każdy tekst reklamowy: artykuł sponsorowany, treść mailingu czy tekst do firmowego katalogu. Przygotujemy slogan reklamowy, zawartość ulotki. Zaproponujemy chwytliwą nazwę dla Twojej firmy.

 

Korekta tekstów, usługi  edytorskie, redakcyjne i biurowe. Poprawa doktoratów, prac magisterskich, artykułów naukowych.
Korekta tekstów i redakcja tekstów, pisma urzędowe i usługi edytorskie. Korekta  tekstów naukowych i redakcja tekstów specjalistycznych. Szkolenia z zakresu redakcji  tekstów naukowych -  prac magisterskich, licencjackich, inżynierskich, dyplomowych.

Korekta i redakcja tekstów. 
Reklama

KOREKTA
i  EDYCJA TEKSTÓW

rozprawy doktorskie

prace magisterskie

artykuły naukowe

W związku z epidemią wszystkie usługi wykonywane są zdalnie. Usługi, które wymagają fizycznego transferu - wydruk i oprawa rozprawy doktorskiej, pracy magisterskiej, dokumentów firmowych czy materiałów reklamowych lub nagranie dokumentów na CD, dostarczane są usługą kurierską lub mogą być odebrane osobiście w siedzibie biura - po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym - tel. 512 40 32 38. 

Redagujmey książki z notatek autora, opracowujemy artykuły promocyjne

Redakcja pism urzędowych 

 

Redagujemy teksty urzędowe, których adresatem może być każda instytucja.

 

Napiszemy pismo do sądu, spółdzielni mieszkaniowej, ZUS-u, jednostki administracji publicznej.  Pomagamy także skompletować dokumenty osobom ubiegającym się o emeryturę, także wcześniejszą.

 

Opracowujemy pisma urzędowe: odwołania, reklamacje, pisma do sądu, wnioski, umowy, wypowiedzenia umowy,  skargi,  zaświadczenia, podania.

Poprawimy lub na nowo w zredagujemy Twoją dokumentację aplikacyjną - CV i list motywacyjny.

 

 

Korekta, redakcja tekstu, redagowanie - czym się różnią?Redagujemy teksty oficjalne, pisma urzędowe, teksty na strony www, teksty matriałów reklamowych

 

korekta tekstu - polega na poprawieniu błędów językowych - ortograficznych, gramatycznych, interpunkcyjnych;

 

redakcja tekstu - dostosowanie tekstu    do norm językowych, uzyskanie efektu pełnej poprawności językowej, zgodnie z zasadami  stylu, logiki, poprawności kompozycyjnej, leksykalnej, frazeologicznej;

 

redagowanie tekstu - polega na redagowaniu (pisaniu, w oparciu    o dostępne materiały)  artykułów, książek, pism urzędowych.

Skuteczne CV i profesjonalny list motywacyjny

 

Profesjonalne przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej CV
i listu motywacyjnego pod konkretne stanowisko pracyi wymogi pracodawcy.

 

Przed przygotowaniem życiorysu zawodowego przeprowadzamy wywiad z klientem, aby określić jego preferencje zawodowe oraz pozyskać informacje na temat jego kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. W dokumentacji aplikacyjnej zamieszczamy informacje dotyczące nie tylko umiejętności zawodowych, ale także takie, które nie są bezpośrednio związane z wykształceniem czy profilem zawodowym, ale ze względu na ich uniwersalność czy specyficzne wartości dodane, mogą być atrakcyjne dla przyszłego pracodawcy i przydadzą się na wybranym stanowisku pracy.

 

Opracowujemy dokumentację aplikacyjną (CV, list motywacyjny, standardowy życiorys zawodowy, kwestionariusz osobowy) dla specjalistów, jak i dla osób bez doświadczenia zawodowego. Opracowujemy portfolio zawodowe. Pomagamy przygotować kompletną dokumentację zawodową na stanowiska urzędnicze.

 

Pomagamy znaleźć oferty pracy najbardziej pasujące do profilu kandydata. Zdjęcia do CV wykonujemy gratis. udzielamy wskazówek, które mogą pomóc w dobrym zaprezentowaniu się podczas rozmowy kwalifikacyjne.