Redakcja tekstów i usługi biurowe

 

Oferujemy kompleksowe usługi biurowe adresowane zarówno do firm, jak i osób prywatnych. Zredagujemy każdy tekst i przygotujemy go techniczne do druku. Zajmujemy się także korektą i przepisywaniem tekstów.

 

Przygotowujemy szablony dokumentów, także do elektronicznej edycji - formularze z aktywnymi oknami. Wykonujemy tabele, wykresy, schematy. Elektronicznie wypełniamy druki i formularze.

 

Katalogujemy i archiwizujemy dokumenty (także zdjęcia). Przyjmujemy dokumenty zarówno w wersji papierowej, jak i cyfrowej. Poprawiamy jakość dokumentów mało czytelnych lub zniszczonych. Oferujemy także elektroniczną wysyłkę dokumentów. Wykonujemy ich skany,  ustalamy dane teleadresowe odbiorcy i przesyłamy je do adresata, kopię wysłanej korespondencji na skrzynkę mailową klienta. 

 

Pomagamy w załatwianiu spraw urzędowych. Oferujemy także dostęp do komputera i Internety, dzięki czemu można samodzielnie wydrukować dokumenty z maila, dokonać zmian edycyjnych przed wydrukiem. Drukujemy, laminujemy i oprawiamy dokumenty. Wykonujemy pieczątki.Oferujemy wszystkie typy pieczątek - automaty, metalowe pieczątki lekarskie, datowniki, pieczątki okrągłe. Wykonujemy także pieczątki z grafiką. Krótkie terminy realizacji.

Korekta tekstów, usługi  edytorskie, redakcyjne i biurowe. Poprawa doktoratów, prac magisterskich, artykułów naukowych.

Redakcja pism. Reklama. Poligrafia.

KOREKTA
i  EDYCJA TEKSTÓW

rozprawy doktorskie

prace magisterskie

książki

Redagujmey książki z notatek autora, opracowujemy artykuły promocyjneRedagujemy teksty urzędowe, których adresatem może być każda instytucja. Opracowujemy pisma urzędowe: odwołania, reklamacje, pisma do sądu, wnioski, umowy, wypowiedzenia umowy,  skargi,  zaświadczenia, podania i wiele innych, a także poprawimy lub na nowo       w zredagujemy Twoją dokumentację aplikacyjną - CV i list motywacyjny.

 

W ramach usługi redakcja tekstów  sporządzimy dokument lub przeredagowujemy tekst własny, a także zredagujemy  książkę na podstawie własnych notatek lub informacji przekazanych ustnie. Napiszemy każdy tekst reklamowy: artykuł sponsorowany, treść mailingu czy tekst do firmowego katalogu. Przygotujemy slogan reklamowy, zawartość ulotki. Zaproponujemy chwytliwą nazwę dla Twojej firmy.

 

Przygotujemy materiały na strony WWW, teksty wspomagające pozycjonowanie stron  internetowych (SEO), teksty branżowe, opisy produktów, teksty mailingów.  Redagujemy listy intencyjne, zaproszenia, gratulacje i teksty przemówień okolicznościowych.

Korekta, redakcja tekstu, redagowanie - czym się różnią?Redagujemy teksty oficjalne, pisma urzędowe, teksty na strony www, teksty matriałów reklamowych

 

korekta tekstu - polega na poprawieniu błędów językowych - ortograficznych, gramatycznych, interpunkcyjnych;

 

redakcja tekstu - dostosowanie tekstu    do norm językowych, uzyskanie efektu pełnej poprawności językowej, zgodnie z zasadami  stylu, logiki, poprawności kompozycyjnej, leksykalnej, frazeologicznej;

 

redagowanie tekstu - polega na redagowaniu (pisaniu, w oparciu    o dostępne materiały)  artykułów, książek, pism urzędowych.