publikacje własne - autor 

redaktor naukowo-wydawniczy, korektor

Rekomendacja usługi korekty doktorskiej. Redaktor wykonujący poprawę pracy – duże doświadczenie w zakresie poprawy tekstów naukowych i specjalistyczna wiedza dotycząca przygotowania publikacji naukowej pod względem edytorskim. Wsparcie merytoryczne dla autora pracy w zakresie jej redakcji. Profesjonalne wykonanie korekty technicznej – ujednolicenie zapisu bibliograficznego oraz cytowań, nadanie pracy właściwego układu tekstu.
Kompleksowe wsparcie w korekcie i redakcji rozpraw doktorskich. Korekta obejmuje poprawę stylu, gramatyki, leksyki oraz kompozycji pracy doktorskiej, a także usługę edytorską - przygotowanie spisu treści, wykazu tabel i rysunków, poprawę struktury tekstu – sformatowania zgodnie z wymogami prac naukowych oraz skorygowanie źródeł bibliograficznych - ujednolicenie przypisów i bibliografii – system APA, Chicago Style, Harvard, ISO. Pomoc obejmuje także sprawdzenie pracy doktorskiej pod kątem plagiatu i zgodności z tematem oraz wykonanie profesjonalnych grafik ilustrujących tekst pracy.
Poprawa prac doktorskich - korekta językowa, poprawa przypisów i bibliografii, kompleksowa usługa edytorska - dostosowanie publikacji do wymogów uczelni

Opinia o usłudze w zakresie korekty i edycji pracy doktorskiej

Opinia o przygotowaniu publikacji dla wydawnictwa C.H. Beck 

PIESKIE ŻYCIE

LEŚNE POGOTOWIE

 

PIERWSZA PRACA

 

Korekta tekstów naukowych, redagowanie książek, tekstów specjalistycznych, branżowych, tekstów na strony internetowe i pism urzędowych. Szkolenia z zakresu redakcji tekstów i opracowywania przypisów źródłowych, przygotowanie do pisania prac naukowych, składanie publikacji do druku.Właściciel firmy Dobre Pióro. Korekta i redakcja tekstów. Reklama

 

Katarzyna Tarasewicz

mgr filologii polskiej, specjalista ds. public relations, redaktor, edytor tekstów, korektor, szkoleniowiec, grafik

 

wykształcenie:

 

 • GWSH  - studia podyplomowe - public relations

 • Uniwersytet Śląski - filologia polska

 • ZSPM - poligraf

 

doświadczenie zawodowe:

 

 • redaktor naukowy, korektor i edytor - kompleksowe przygotowanie publikacji naukowych do druku  (redakcja naukowa, korekta językowa, adiustacja)

 • szkoleniowiec - warsztaty z zakresu pisania tekstów naukowych, opracowywania literatury naukowej - ISO, APA, Chicago Style, Harvard

 • dziennikarz prasowy - "Education World", "Informator Rynkowy" obecna nazwa - "Gazeta Miejska"

 • copywriter - Radio Flash

 • specjalista ds. public relations 

 • specjalista ds. marketingu, specjalista ds. rozwoju firmy

 • trener - szkoleniowiec  -  public relations, techniki pracy biurowej 

 • nauczyciel języka polskiego - szkoły ponadgimnazjalne, , ,

NIEBEZPIECZEŃSTWA PRZY POSZUKIWANIU PRACY

 Portfolio

WIZERUNEK ABSOLWENTA

Korekta i redakcja tekstów wykonywana przez firmę "Dobre Pióro" obejmuje kompleksowe usługi redakcyjne i edytorskie - poprawę błędów językowych i przeredagowanie niepoprawnych stylistycznie fragmentów tekstu oraz kompleksowe przygotowanie publikacji do druku.

PRZEPIS NA DOBRE CV

Dlaczego korekta i redakcja tekstów u nas?

 

Oferujemy swoim klientom produkty z zakresu  redakcji i korekty tekstów, reklamy oraz usług reklamowych.

 

Wyróżnia nas kompleksowość usługi, dzięki czemu można zrealizować jednocześnie wiele różnych potrzeb w jednym miejscu.

 

Specjalizujemy się w korekcie tekstów naukowych - rozpraw doktorskich, artykułów specjalistycznych, prac magisterskich, dyplomowych, inżynierskich i licencjackich. Poza standardową korektą oferujemy  poprawienie przypisów  i bibliografii, dostosowanie tekstu do wymogów formalnych uczelni lub wydawnictwa.

 

Pracę poprawioną pod względem językowym, kompozycyjnym, technicznym i formalnym sprawdzamy także pod kątem ewentualnego popełnienia plagiatu. Studentom, którzy dopiero rozpoczynają przygodę z pisaniem, oferujemy warsztaty z redakcji tekstów naukowych oraz pomoc edytorską, dzięki czemu będą mogli rozpocząć pisanie pracy  na szablonie przygotowanym zgodnie z wymogami edytorskimi uczelni.

 

Można nam także zlecić zredagowanie książki, opracowanie pisma urzędowego czy stworzenie szablonów dokumentów firmowych.

Korekta i redakcja tekstów - wieloletnie doświadczenie

KOREKTA  

REDAKCJA i EDYCJA TEKSTÓW

 

rozprawy doktorskie

prace magisterskie, licencjackie, inżynierskie 

artykuły naukowe i książki 

Korekta i redakcja tekstów. 
Reklama

Dobre Pióro. Korekta prac naukowych - rozpraw doktorskich, prac magisterskich i inżynierskich, formatowanie tekstów oraz poprawa przypisów i bibliografii.