Dobre Pióro. Korekta prac naukowych - rozpraw doktorskich, prac magisterskich i inżynierskich, formatowanie tekstów oraz poprawa przypisów i bibliografii.

Korekta i redakcja tekstów. 
Reklama

KOREKTA  

REDAKCJA i EDYCJA TEKSTÓW

 

rozprawy doktorskie

prace magisterskie, licencjackie, inżynierskie 

artykuły naukowe i książki 

Korekta i redakcja tekstów - wieloletnie doświadczenie

T

Zasady współpracy z firmą DOBRE PIÓRO. Korekta i redakcja tekstów. Reklama. Katarzyna Tarasewicz

 

1. Każde zlecenie realizowane jest na podstawie umowy, w której strony dokładnie określają warunki współpracy.

2. Na każdą usługę wykonawca daje gwarancję

3. Termin realizacji zlecenia zawarty w umowie rozpoczyna się od momentu skutecznego dostarczenia wykonawcy podpisanej przez zleceniodawcę umowy oraz opłacenia zadatku lub w przypadku usług z krótkim terminem realizacji, całości wynagrodzenia z góry na podstawie faktury pro formy.

4. Usługi długoterminowe opłacane są w systemie ratalnym

5. Wykonawca po wykonaniu zlecenia i opłaceniu całości należności wystawia fakturę na osobę/instytucję, która jest stroną umowy

6. Przy usłudze ekspresowej (skrócenie terminu realizacji o 50% w stosunku do standardowego) - dopłata wynosi 50% ceny podstawowej

7. Usługi w trybie  superexpres  (zlecone w piątek - realizacja na poniedziałek/wtorek lub do dwóch roboczych)  - dopłata wynosi 100% ceny podstawowej

8. Usługi w trybie ekspres i superexpres mogą być realizowane tylko w wypadku możliwości czasowych wykonawcy i nie są dostępne z automatu, a także nie obejmują zleceń, które ze względu na swój charakter wymagają dużego nakładu pracy

9. Usługi o wysokim poziomie skomplikowania bądź wymagające ponadstandardowych nakładów pracy wyceniane są indywidulanie

10. Wszystkie ceny podane są w wartości brutto

 

         

korekta i redakcja tekstów 

usługi edytorskie 

usługi biurowe i redakcyjne 

usługi cyfrowe 

usługi poligraficzne 

korekta i redakcja tekstu (poprawa tekstu) 

korekta tekstu - poprawa ortografii, interpunkcji, "literówek", gramatyki, składni, frazeologii, stylu  -   8 - 16 PLN  za stronę redakcyjna

korekta i redakcja tekstu - poprawa ortografii, interpunkcji, "literówek", gramatyki, składni, frazeologii, stylu, kompozycji, logiki, poprawa czytelności tekstu oraz przeredagowanie fragmentów tekstu  -  16 - 22 PLN - za stronę redakcyjną

 

Teksty specjalistyczne oraz zawierające dużą liczbą błędów, wymagające indywidualnych konsultacji z klientem wyceniane są poza standardowym cennikiem.

 

1 strona znormalizowana - 1800 znaków ze spacjami

1 arkusz wydawniczy       -  22 strony znormalizowane

 

usługa korekty i korekty z redakcją obejmuje poprawę:

- publikacji naukowych - rozpraw doktorskich, prac magisterskich, licencjackich, inżynierskich, prac zaliczeniowych oraz prac kończących studia podyplomowe, artykułów i książek

- tekstów o charakterze biznesowym

- tekstów reklamowych

 

 redagowanie tekstu (opracowanie zawartości merytorycznej + zredagowanie) 

Redagowanie tekstów, czyli pisanie tekstów na zlecenie (copywriting) obejmuje pisma urzędowe, CV, listy motywacyjne, teksty reklamowe, pisanie tekstów pod pozycjonowanie, redagowanie tekstów branżowych  oraz specjalistycznych.

Usługa obejmuje: 

opracowanie wszelkiego typu pism urzędowych (pism procesowych, skarg, wniosków, reklamacji, umów; pism do ZUS, instytucji finansowych, pracodawców)

opracowanie CV (Curriculum Vitae) i listu motywacyjnego

przygotowanie tekstu reklamowego i artykułu sponsorowanego

opracowanie tekstów na strony www

opracowanie tekstów specjalistycznych i branżowych, np. do publikacji w periodykach lub katalogach firmowych

opracowanie tekstów pod pozycjonowanie (SEO)

pisma urzędowe oraz dokumentacja aplikacyjna od 100 zł, pozostałe usługi wyceniane indywidualnie

konsultacje redakcyjne, językowe i edytorskie - online 

usługi edytorskie i formatowanie tekstów

prezentacje multimedialne i usługi graficzne

prezentacje multimedialne w Power Poincie  - od 30 zł za slajd 

fotoksiążki  =  grafika + tekst + wydruk 

renowacja i retusz zdjęć

projekty okładek 

projekty loga i  firmowych systemów identyfikacji wizualnej

projekty katalogów, prospektów

projekty wizytówek oraz dokumentów firmowych 

 

prace zaliczeniowe, licencjackie, inżynierskie, magisterskie

rozprawy doktorskie

 

dokumentacja aplikacyjna

korespondencja prywatna i firmowa

 

inne

 

od 70 zł za 1 h

 Redakcja tekstów, parafrazowania tekstów naukowych, opracowywania przypisów i bibliografii. Konsultacje online w trakcie pisania prac dyplomowych- prac magisterskich, licencjackich, inżynierskich oraz rozpraw doktorskich. Konsultacje doradztwo w zakresie opracowania planu pracy, tworzenia przypisów i bibliografii w systemach APA, Chicago Style, Harvard, ISO.

projekt strony tytułowej

ustawienie rozdziałów i podrozdziałów

ustawienie marginesów, interlinii, typu i rozmiaru czcionki

ujednolicenie graficzne tekstu

wykonanie automatycznych spisów treści

wykonanie opisów rycin i tabel

wykonanie spisów tabel i rycin (rysunków)

zaprojektowanie lub poprawa tabel, rysunków, wykresów

poprawa jakości zdjęć

wstawianie paginacji (numeracji)

wyodrębnianie w tekście cytatów

uzupełnianie tekstu o brakujące znaki specjalne

 

od 60 zł za arkusz (22 strony redakcyjne)

Kompleksowe usługi edytorskie, obejmujące formatowanie  tekstów - ustawienie  marginesów i przygotowanie do driku dwustronnego. ustawienie numeracji stron, przygotowanie automatycznego spisu treści. Usługa edytorska  obejmuje także poprawę tabel i rysunków, i ujednolicenie graficzne tekstu.
Korekta tekstu to usługa dająca gwarancję, iż test zostanie pozbawiony błędów językowych. Błędy językowe nie tylko wpływają na estetykę tekstu, ale także obniżają jego przejrzystość i czytelność. Korekta językowa może obejmować tylko poprawę ortografii, interpunkcji czy poprawności  gramatycznej lub mieć charakter kompleksowej usługi redakcyjnej, w trakcie której zostanie poprawiony styl tekstu i jego kompozycja.