Korekta tekstów i redakcja tekstów, pisma urzędowe i usługi edytorskie. Korekta  tekstów naukowych i redakcja tekstów specjalistycznych. Szkolenia z zakresu redakcji  tekstów naukowych -  prac magisterskich, licencjackich, inżynierskich, dyplomowych.

Korekta i redakcja tekstów. 
Reklama

KOREKTA
REDAKCJA i EDYCJA TEKSTÓW

 

rozprawy doktorskie

prace magisterskie

artykuły naukowe

W związku z epidemią wszystkie usługi wykonywane są zdalnie. Biuro czynne  10.00 - 18.00. Możliwość kontaktu osobistego po wcześniejszym umówieniu, tel. 512 40 32 38. 

T

* * * Przy dużych zleceniach istnieje możliwość negocjowania cen. Na każdą usługę dajemy gwarancję. Wystawiamy faktury.

 

Przy usłudze ekspresowej dopłata 50% wartości usługi standardowej.

 

Teksty skomplikowane, z dużą liczbą błędów, wymagające indywidualnych konsultacji z klientem
wyceniane są poza standardowym cennikiem.

 

1 strona znormalizowana - 1800 znaków ze spacjami

1 arkusz wydawniczy       -  22 strony znormalizowane

 edycja i formatowanie tekstów, poprawa układu graficznego, sformatowanie rycin, tabel, wykresów, wykonanie automatycznych spisów treści, przygotowanie tekstu do druku dwustronnego, ustawienie tekstu w kolumnach, projekty okładek i stron tytułowych       usługi edytorskie – cennik  (brutto zł)

skład tekstu – 1 arkusz wydawniczy (wersja podstawowa)

50

skład tekstu – 1 arkusz wydawniczy (wersja rozszerzona – niewielka liczba ilustracji, przypisów)

60 - 90

skład tekstu – 1 arkusz wydawniczy (wersja max - teksty naukowe: rozprawy doktorskie, prace magisterskie, książki, artykuły)

95 - 170

wykonanie tabeli, diagramu, wykresu (z danych klienta) – 1 szt.

3  -  10

projekt okładki

300 - 1000

 Kompleksowe usługi biurowe i poligraficzne: materiały reklamowe, projekty gadżetów reklamowych, projekty ogłoszeń - wersja papierowa i elektroniczna, fotoksiążki, wyrób pieczątek, Internet i dostęp do komputera dla klientów, skany dokumentów,nagrywanie na CD i DVD, kopiowanie wyników badań z CD   usługi cyfrowe – cennik usługi

nagranie na CD – do trzech dokumentów

5

nagranie na CD    powyżej trzech dokumentów

7

przegranie na CD dokumentacji medycznej

20

skany dokumentów kolor

3 – rozpoczęcie skanowania,
     kolejne strony  0,30/0,50

maile – przesłanie krótkiej informacji do trzech załączników

5

maile – przesłanie krótkiej informacji powyżej trzech załączników

8

maile –przesłanie informacji o charakterze pisma urzędowego

wycena indywidualna

wyszukanie dla klienta prostej informacji w Internecie

5

wyszukanie dla klienta  informacji w Internecie –   do 0,5 h

30

wyszukanie dla klienta  informacji w Internecie – do 1 h

50

wyszukanie dla klienta  informacji w Internecie – powyżej 1 h

wycena indywidualna

udostępnienie komputera – programy biurowe i Internet

do 0,15 h – 3;  0,30 h – 5; 1h  8

projekt ogłoszenia – ogłoszenie proste

10

projekt ogłoszenia – ogłoszenie zaawansowane projektowo

wycena indywidualna

projekty graficzne inne

od 30

pieczątka o standardowym zadruku 

29 -190

pieczątka z prostą grafiką

29  190 + 10 grafika

pieczątka ze skomplikowaną grafiką

29 – 190 +  wycena  grafiki

wymiana polimeru  prosty wzór

22

wymiana polimeru –  skomplikowana grafika

22 +  wycena grafiki

kadrowanie zdjęcia

5

retusz zdjęcia (cena zależna od zakresu pracy)

od 10

fotoobraz

wycena indywidualna

fotoksiążka

wycena indywidualna

Kompleksowe usługi poligraficzne - ksero, wydruki, druk wielkonakładowy, druk wielkoformatowy, druk na folii i płytach PCV,        usługi poligraficzne – cennik (brutto zł)

laminowanie

1,50 – 4,50

termobindowanie   (cena uzależniona od formatu – max objętość – 360 kart)

 5 – 16

rozebranie pracy termobindowanej i przygotowanie do ponownego bindowania

10

bindowanie     (cena uzależniona od formatu)

 5 – 16

rozebranie pracy bindowanej

 5   

wizytówki jednostronne – 125 szt. (papier wizytówkowy)

60

wizytówki jednostronne – 250 szt. (papier wizytówkowy)

90

wizytówki dwustronne – 125 szt. (papier wizytówkowy)

90

wizytówki dwustronne – 250 szt. (papier wizytówkowy)

120

wizytówki jedno-/dwustronne – 500 szt. (papier kreda 350g gładki)

140

wizytówki jedno-/dwustronne – 1000 szt. (papier kreda 350g gładki)

210

ulotki dwustronne DL (90 g offset) – 1000 szt.

220

ulotki dwustronne DL (90 g offset) – 5000 szt.

410

ulotki dwustronne A6 (90 g offset) – 1000 szt.

200

ulotki dwustronne A6 (90 g offset) – 5000 szt.

340

korekta i redakcja tekstu za stronę znormalizowaną (do 1 arkusza wydawniczego)*

14

korekta i redakcja tekstu za stronę znormalizowaną (powyżej 1 arkusza wydawniczego)

12

korekta tekstu za stronę znormalizowaną (do 1 arkusza wydawniczego)

  9

korekta tekstu za stronę znormalizowaną (powyżej 1 arkusza wydawniczego)

  8

 

copywriting, redagowanie tekstów specjalistycznych, naukowych, redagowanie książek, opracowywanie dokumentacji aplikacyjnej   usługi  biurowe i redakcyjne (brutto zł)

pisma urzędowe  (cena uzależniona od poziomu skomplikowania i ilości dokumentów do analizy)

40 – 200

CV (curriculum vitae) ze zdjęciem* cena zależna od ilości dokumentów i stanowiska)

40 –  80

list motywacyjny (cena zależna od ilości dokumentów i stanowiska)

60 – 120

pakiet CV (CV ze zdjęciem i dwa listy motywacyjne na różne stanowiska  pracy)  Word, PDF

200

redakcja innych dokumentów

wycena indywidualna

konsultacje dokumentów – czas pracy do 0,30 h/ powyżej 0,30 h – 1 h

30 / 50

 

korekta  i redakcja tekstu -  za str. znormalizowaną  (do 1 arkusza wyd.)

8 - 14

korekta  i redakcja tekstu -  za str. znormalizowaną  (powyżej 1 arkusza wyd.)

6 -12

korekta  tekstu -  za str. znormalizowaną  (do 1 arkusza wyd.)

6 - 9

korekta  tekstu -  za str. znormalizowaną  (powyżej 1 arkusza wyd.)

5 - 8

 

 

pisma urzędowe (cena uzależniona od poziomu skomplikowania i ilości dokumentów do analizy)

40 - 200

CV (CURRICULUM VITAE) ze zdjęciem* cena zależna od ilości dokumentów i stanowiska)

40 - 80

list motywacyjny (cena zależna od ilości dokumentów do analizy i stanowiska)

50 - 120

CV+ list motywacyjny (pakiet)

od 80

konsultacje dokumentów – czas pracy do 0,30 h

30

konsultacje dokumentów – czas pracy powyżej 0,30 - 1 h

50

redakcja innych dokumentów  - wycena indywidualna

 

 

 

skład tekstu - 1 arkusz wydawniczy - wersja podstawowa

50

skład tekstu - 1 arkusz wydawniczy - wersja rozszerzona - niewielka ilość ilustracji i przypisów

60 - 90

skład tekstu - 1 arkusz wydawniczy - wersja max - teksty naukowe: prace doktorskie, magisterskie, dyplomowe, inżynierskie

95 -170

wykonanie tabeli, diagramu, wykresu (z danych klienta) – 1 szt.

3 -10

projekt okładki

300-1000

 

 

laminowanie

1,50 – 4,50

termobindowanie (cena uzależniona od formatu – max objętość – 360 kart)

5-16

rozebranie pracy termobindowanej i przygotowanie do ponownego bindowania

10

bindowanie     (cena uzależniona od formatu)

5-16

rozebranie pracy bindowanej

5

wizytówki jednostronne - papier wizytówkowy - 125 szt.

60

wizytówki jednostronne - papier wizytówkowy - 250 szt.  

90

wizytówki dwustronne - papier wizytówkowy - 125 szt.

90

wizytówki dwustronne - papier wizytówkowy - 250 szt.

120

wizytówki dwustronne – 500 szt. (papier kreda 350)

140

wizytówki dwustronne – 1000 szt. (papier wizytówkowy)

210

ulotki dwustronne DL (90 g offset) – 1000 szt.

220

ulotki dwustronne DL (90 g offset) – 5000 szt.

410

ulotki dwustronne A6 (90 g offset) – 1000 szt.

200

ulotki dwustronne A6 (90 g offset) – 5000 szt.

340

 

         

korekta i redakcja tekstów 

usługi edytorskie 

usługi biurowe i redakcyjne 

usługi cyfrowe 

usługi poligraficzne 

 

nagarnie na CD – do trzech dokumentów

6

nagranie na CD - powyżej trzech dokumentów

8

nagranie na CD dokumentacji medycznej

20

skany dokumentów kolor

3 – rozpoczęcie skanowania,     kolejne str.  0,30 - 0,50

maile – przesłanie krótkiej informacji do 3 zał.

5

maile – przesłanie krótkiej informacji  powyżej 3 zał.

8

maile – przesłanie informacji o charakterze pisma urzędowego

od 10

udostępnienie komputera - programy biurowe, Internet

do 0,15 - 3

do 0,50 - 6

do 1 h   - 9

wyszukanie dla klienta prostej informacji w Internecie

5

wyszukanie dla klienta informacji w Internecie – czas pracy do 0,5 h

30

wyszukanie dla klienta informacji w Internecie – czas pracy  powyżej 0,5 h -

50

projekt ogłoszenia – ogłoszenie proste

10

projekt ogłoszenia – ogłoszenie zaawansowane projektowo

wycena indywidualna

projekty graficzne inne

wycena indywidualna

pieczątka o standardowym zadruku

29 -190

pieczątka z prostą grafiką

29 - 190 + 10 grafika

pieczątka ze skomplikowaną grafiką

29-190 + wycena projektu

wymiana polimeru - prosty wzór

22

wymiana polimeru – skomplikowana grafika

22 + koszt projektu

kadrowanie zdjęcia

5

retusz zdjęcia (cena zależna od zakresu prac)

wycena indywidualna

fotoksiążka

wycena indywidualna