26 czerwca 2024

Przypisy w pracach naukowych w systemie APA

Przypisy w APA stosowane są w naukach społecznych. Dotyczą artykułów naukowych, prac magisterskich i rozpraw doktorskich... 

 

Przypisy w systemie APA zarezerwowane są głównie dla tekstów naukowych z zakresu psychologii, zarówno dla prac magisterskich, jak i rozpraw doktorskich. Nie wymagają one wskazywania strony źródła, z którego piszący zaczerpnął informacje, pod warunkiem, że sparafrazował tekst oryginalny, czyli napisał własnymi słowami to, co przeczytał w tekście, na który się powołuje. Jednak, jeżeli dokonał cytowania, czyli dosłownego przytoczenia fragmentu cudzej publikacji, wówczas koniecznie powinien wskazać stronę, z której ten cytat pochodzi.

 

Przypisy w systemie APA zamieszcza się w nawiasie okrągłym w tekście głównym, a nie tak jak w innych systemach, w indeksie dolnym. Ich forma ma charakter skrótowy, gdyż nie podaje się wszystkich tych informacji, które standardowo umieszcza się w przypisach. W nawiasie okrągłym zamieszcza się nazwisko autora lub autorów i rok wydania publikacji. Jeżeli przypis dotyczy cytowania, to za nazwiskiem autora i rokiem publikacji musi znaleźć się jeszcze numer strony, której dotyczy cytat. Ze względu na lakoniczność informacji zawartych w przypisach, bardzo ważne jest rzetelne sporządzenie bibliografii, a zwłaszcza przypisania do nazwiska autora i daty wydania tytułu publikacji.

 

Przykładowe przypisy w systemie APA

 

Przypisy to ważny element każdej pracy magisterskiej (Nowak, 2009).

Nowak uważa, że każda praca naukowa powinna mieć źródła (2009).

„Teksty naukowe powinny realizować standardy rzetelności, dlatego absolutnie nie wolno wskazywać cudzych osiągnięć jako własne. Podpisanie się swoim nazwiskiem pod opracowaniem, w którym zostały skopiowane czyjeś wnioski, przemyślenia czy fragmenty badań, bez wskazania źródła ich pochodzenia jest przestępstwem” (Nowak, 2009, s. 99).

 

Korekta i redakcja tekstów - wieloletnie doświadczenie

KOREKTA  

REDAKCJA i EDYCJA TEKSTÓW

 

rozprawy doktorskie

prace magisterskie, licencjackie, inżynierskie 

artykuły naukowe i książki 

Korekta i redakcja tekstów. 
Reklama

Dobre Pióro. Korekta prac naukowych - rozpraw doktorskich, prac magisterskich i inżynierskich, formatowanie tekstów oraz poprawa przypisów i bibliografii.
korekta rozpraw doktorskich, poprawa warstwy językowej,  przypisów, bibliografii, skład tekstu, poprawa grafiki