Korekta tekstów i redakcja tekstów, pisma urzędowe i usługi edytorskie. Korekta  tekstów naukowych i redakcja tekstów specjalistycznych. Szkolenia z zakresu redakcji  tekstów naukowych -  prac magisterskich, licencjackich, inżynierskich, dyplomowych.

Korekta i redakcja tekstów. 
Reklama

KOREKTA
REDAKCJA i EDYCJA TEKSTÓW

 

rozprawy doktorskie

prace magisterskie

artykuły naukowe

W związku z epidemią wszystkie usługi wykonywane są zdalnie. Biuro czynne  10.00 - 18.00. Możliwość kontaktu osobistego po wcześniejszym umówieniu, tel. 512 40 32 38. 

Profesjonalna pomoc w przygotowaniu pisania tekstu naukowego - prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe

 

Pomagamy w przygotowaniu planu pracy magisterskiej, dyplomowej, inżynierskiej, licencjackiej. Konsultujemy dobór materiału źródłowego i instruujemy, w jaki sposób należy z nich korzystać. Uczymy redagowania tekstów i wyjaśniamy, w jaki sposób powinny być konstruowane teksty naukowe.


Przygotowujemy do poprawnego sporządzania przypisów i bibliografii, zarówno w systemie ISO, jak i APA. Pomagamy zapanować nad kompozycją pracy tak, aby uniknąć powtórzeń i błędów chronologicznych.

 

W celu ułatwienia pisania wykonujemy jej szablon, zawierający poprawnie przygotowaną stronę tytułową, właściwie ustawione marginesy i nagłówki, spis treści.

 

Konsultujemy pracę na różnych poziomach wykonania – od wersji roboczej aż po finalną. Pomagamy wykonać grafikę pracy oraz opisy tabel i rycin. Gotową pracę sprawdzamy pod względem poprawności językowej, zgodności z tematem, kompozycji, a także dostosowaniem jej do wymogów uczelni. Każdy tekst weryfikujemy pod kontem możliwości popełnienia plagiatu.

Warsztaty redakcyjne dla studentów

22 marca 2019
Napisanie pracy magisterskiej wymaga zasad redagowania tekstów naukowych i  sporządzania przypisów zgodnie z wymogami uczelni