Napisanie pracy magisterskiej wymaga zasad redagowania tekstów naukowych i  sporządzania przypisów zgodnie z wymogami uczelni
22 marca 2019

Warsztaty redakcyjne dla studentów

Profesjonalna pomoc w przygotowaniu pisania tekstu naukowego - prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe

 

Pomagamy w przygotowaniu planu pracy magisterskiej, dyplomowej, inżynierskiej, licencjackiej. Konsultujemy dobór materiału źródłowego i instruujemy, w jaki sposób należy z nich korzystać. Uczymy redagowania tekstów i wyjaśniamy, w jaki sposób powinny być konstruowane teksty naukowe.


Przygotowujemy do poprawnego sporządzania przypisów i bibliografii, zarówno w systemie ISO, jak i APA. Pomagamy zapanować nad kompozycją pracy tak, aby uniknąć powtórzeń i błędów chronologicznych.

 

W celu ułatwienia pisania wykonujemy jej szablon, zawierający poprawnie przygotowaną stronę tytułową, właściwie ustawione marginesy i nagłówki, spis treści.

 

Konsultujemy pracę na różnych poziomach wykonania – od wersji roboczej aż po finalną. Pomagamy wykonać grafikę pracy oraz opisy tabel i rycin. Gotową pracę sprawdzamy pod względem poprawności językowej, zgodności z tematem, kompozycji, a także dostosowaniem jej do wymogów uczelni. Każdy tekst weryfikujemy pod kontem możliwości popełnienia plagiatu.

Korekta i redakcja tekstów - wieloletnie doświadczenie

KOREKTA  

REDAKCJA i EDYCJA TEKSTÓW

 

rozprawy doktorskie

prace magisterskie, licencjackie, inżynierskie 

artykuły naukowe i książki 

Korekta i redakcja tekstów. 
Reklama

Dobre Pióro. Korekta prac naukowych - rozpraw doktorskich, prac magisterskich i inżynierskich, formatowanie tekstów oraz poprawa przypisów i bibliografii.