Korekta tekstów, usługi  edytorskie, redakcyjne i biurowe. Poprawa doktoratów, prac magisterskich, artykułów naukowych.

Redakcja pism. Reklama. Poligrafia.

KOREKTA
i  EDYCJA TEKSTÓW

rozprawy doktorskie

prace magisterskie

książki

Warsztaty redakcyjne

Profesjonalna pomoc w przygotowaniu pisania tekstu naukowego - prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe

 

Pomagamy w przygotowaniu planu pracy magisterskiej, dyplomowej, inżynierskiej, licencjackiej. Konsultujemy dobór materiału źródłowego i instruujemy, w jaki sposób należy z nich korzystać. Uczymy redagowania tekstów i wyjaśniamy, w jaki sposób powinny być konstruowane teksty naukowe. Przygotowujemy do poprawnego sporządzania przypisów i bibliografii, zarówno w systemie ISO, jak i APA. Pomagamy zapanować nad kompozycją pracy tak, aby uniknąć powtórzeń i błędów chronologicznych. W celu ułatwienia pisania wykonujemy jej szablon, zawierający poprawnie przygotowaną stronę tytułową, właściwie ustawione marginesy i nagłówki, spis treści.

 

Konsultujemy pracę na różnych poziomach wykonania – od wersji roboczej aż po finalną. Pomagamy wykonać grafikę pracy oraz opisy tabel i rycin. Gotową pracę sprawdzamy pod względem poprawności językowej, zgodności z tematem, kompozycji, a także dostosowaniem jej do wymogów uczelni. Każdy tekst weryfikujemy pod kontem możliwości popełnienia plagiatu.

Wizytówki dwustronne. Pełnią rolę wizytówki i ulotki jednocześnie. Krótkie terminy realizacji. Wzory dopasowane do branży firmy.
22 marca 2019