Napisanie pracy magisterskiej czy licencjackiej nie będzie już problemem. Specjalistyczna pomoc - redagowanie pracy magisteskiej, opracowanie planu parcy, pomoc edytorska
02 lutego 2021

WARSZTATY  - 
PRZYGOTOWANIE DO PISANIA PRACY MAGISTERSKIEJ

Napisanie poprawnej pracy magisterskiej czy licencjackiej wymaga znajomości zasad redagowania tekstów naukowych.

 

Warsztaty oferowane są dla osób, które mają problem z rozpoczęciem swojej pracy magisterskiej czy licencjackiej lub ją piszą, ale nie są zadowolone z dotychczasowych efektów, czują brak wsparcia ze strony promotora, a samodzielnie nie są w stanie rozwiązać niektórych problemów.

 

Warsztaty - PRZYGOTOWANIE DO PISANIA PRACY MAGISTERSKIEJ - adresowane są także do studentów, którzy potrzebują technicznego warsztatu, gdyż nie wiedzą, jak poprawnie sporządzić przypisy, a także jak uchronić się przed błędami, które mogą doprowadzić do tego, iż system antyplagiatowy uzna pracę za niesamodzielną.

 

W ramach zajęć wykonywane będą ćwiczenia redakcyjne, w czasie których uczestnicy będą mogli doszlifować swoje umiejętności oraz nauczą się poprawnego parafrazowania materiałów źródłowych, czyli referowania własnymi słowami treści - przeczytanej i właściwie zrozumianej publikacji naukowej, którą muszą wykorzystać w swojej pracy dyplomowej czy inżynierskiej.

 

W czasie warsztatów, każdy student będzie mógł zadać indywidualne pytania dotyczące jego pracy.

 

 

 

 

Korekta i redakcja tekstów - wieloletnie doświadczenie

KOREKTA  

REDAKCJA i EDYCJA TEKSTÓW

 

rozprawy doktorskie

prace magisterskie, licencjackie, inżynierskie 

artykuły naukowe i książki 

Korekta i redakcja tekstów. 
Reklama

Dobre Pióro. Korekta prac naukowych - rozpraw doktorskich, prac magisterskich i inżynierskich, formatowanie tekstów oraz poprawa przypisów i bibliografii.