Korekta tekstów i redakcja tekstów, pisma urzędowe i usługi edytorskie. Korekta  tekstów naukowych i redakcja tekstów specjalistycznych. Szkolenia z zakresu redakcji  tekstów naukowych -  prac magisterskich, licencjackich, inżynierskich, dyplomowych.

Korekta i redakcja tekstów. 
Reklama

KOREKTA
REDAKCJA i EDYCJA TEKSTÓW

 

rozprawy doktorskie

prace magisterskie

artykuły naukowe

W związku z epidemią wszystkie usługi wykonywane są zdalnie. Biuro czynne  10.00 - 18.00. Możliwość kontaktu osobistego po wcześniejszym umówieniu, tel. 512 40 32 38. 

Napisanie poprawnej pracy magisterskiej czy licencjackiej wymaga umiejętności redagowania tekstów naukowych oraz dobrego warsztatu z zakresu edycji tekstów.

 

Warsztaty oferowane są dla osób, które mają problem z rozpoczęciem swojej pracy magisterskiej czy licencjackiej lub ją piszą, ale nie są zadowolone z dotychczasowych efektów, czują brak wsparcia ze strony promotora, a samodzielnie nie są w stanie rozwiązać niektórych problemów.

 

Warsztaty - PRZYGOTOWANIE DO PISANIA PRACY MAGISTERSKIEJ - adresowane są także do studentów, którzy potrzebują technicznego warsztatu, gdyż nie wiedzą, jak poprawnie sporządzić przypisy, a także jak uchronić się przed błędami, które mogą doprowadzić do tego, iż system antyplagiatowy uzna pracę za niesamodzielną.

 

W ramach zajęć wykonywane będą ćwiczenia redakcyjne, w czasie których uczestnicy będą mogli doszlifować swoje umiejętności oraz nauczą się poprawnego parafrazowania materiałów źródłowych, czyli referowania własnymi słowami treści - przeczytanej i właściwie zrozumianej publikacji naukowej, którą muszą wykorzystać w swojej pracy dyplomowej czy inżynierskiej.

 

W czasie warsztatów, każdy student będzie mógł zadać indywidualne pytania dotyczące jego pracy.

 

 

 

 

WARSZTATY  - 
PRZYGOTOWANIE DO PISANIA PRACY MAGISTERSKIEJ

02 lutego 2021
Napisanie pracy magisterskiej czy licencjackiej nie będzie już problemem. Specjalistyczna pomoc - redagowanie pracy magisteskiej, opracowanie planu parcy, pomoc edytorska