Korekta tekstów i redakcja tekstów, pisma urzędowe i usługi edytorskie. Korekta  tekstów naukowych i redakcja tekstów specjalistycznych. Szkolenia z zakresu redakcji  tekstów naukowych -  prac magisterskich, licencjackich, inżynierskich, dyplomowych.

Korekta i redakcja tekstów. 
Reklama

KOREKTA
REDAKCJA i EDYCJA TEKSTÓW

rozprawy doktorskie

prace magisterskie

artykuły naukowe

W związku z epidemią wszystkie usługi wykonywane są zdalnie. Biuro czynne  10.00 - 18.00. Możliwość kontaktu osobistego po wcześniejszym umówieniu, tel. 512 40 32 38. 

Edycja pracy naukowej zgodnie z wymogami uczelni.

 

Oferujemy szeroki zakres usług edytorskich. Zajmujemy się zarówno publikacjami naukowymi tj. rozprawy doktorskie, prace magisterskie oraz artykuły naukowe, jak i składem wielkonakładowym wszelkiego typu książek, także bogato ilustrowanych.

 

W ramach usług edytorskich formatujemy teksty zgodnie z wymogami uczelni lub/i wydawnictwa. Wykonujemy projekty stron tytułowych, spisy treści, opisy tabel, rycin, wykresów, wkomponowujemy grafikę w tekst, jak i poprawiamy jej jakość. Projektujemy szatę graficzną publikacji.

 

Opracowujemy wykazy skrótów, indeksy nazwisk i nazw geograficznych. Uzupełniamy teksty o znaki specjalne. Wykonujemy projekty stron tytułowych. Opracowujemy wykresy, tabele, szablony dokumentów. Wykonujemy także skomplikowane składy z podziałem na sekcje, dzięki czemu każdy rozdział pracy może mieć swój indywidualny opis w stopce. Prace magisterskie, licencjackie i inżynierskie przygotowujemy także do druku dwustronnego.

 

Zajmujemy się także sprawdzeniem poprawności przypisów i bibliografii. Wykonujemy korektę przypisów i bibliografii zgodnie z systemem: ISO, APA, Chicago Style, Harvard i MLA.

Usługi edytorskie - rozprawy doktorskie, prace magisterskie

05 stycznia 2021
Przygotowanie edytorskie (techniczne) rozpraw doktorskich i prac magisterskich do druku. Dostosowanie tekstów prac do wymogów edytorskich uczelni. Przygotowanie do druku dwustronnego, zaprojektowanie strony tytułowej bez numeracji. Wstawienie automatycznych spisów treści, opisów  tabel i wykresów. Poprawa graficzna tabel i rycin.