Korekta tekstów, usługi  edytorskie, redakcyjne i biurowe. Poprawa doktoratów, prac magisterskich, artykułów naukowych.

Redakcja pism. Reklama. Poligrafia.

KOREKTA
i  EDYCJA TEKSTÓW

rozprawy doktorskie

prace magisterskie

książki

Przypisy i bibliografia zgodnie z APA lub ISO

Wykonujemy korektę językową tekstów naukowych, w tym poprawę przypisów i bibliografii  -  zgodnie ze standardami APA i ISO. Sprawdzamy także poprawność zapisu źródeł internetowych. Poprawiamy teksty medyczne, humanistyczne, z zakresu nauk ścisłych. Prace dostosowujemy do wymogów wydawnictwa lub uczelni. Na życzenie klienta możemy także sprawdzić poprawność zacytowanego źródła.

Pomagamy w dostosowaniu prac magisterskich do wymogów uczelni, uczymy poprawnego parafrazowania tekstów
16 maja 2018