28 stycznia 2021

Praca magisterska – wybór tematu i zbieranie materiałów

Jak wybrać dobry temat pracy magisterskiej czy dyplomowej?

 

Dobry temat powinien pracy magisterskiej powinien zawierać konkretną tezę oraz ściśle określony zakres badań.

 

Zbyt ogólny utrudnia zredagowanie dobrego planu pracy, dlatego niezbędne jest dokładne zakreślenie zakresu problemowego, często także czasowego. Poniżej przykład tematu pracy, w trzech różnych wersjach, od najbardziej ogólnego, nieprecyzyjnego, który z dużym prawdopodobieństwem nie zostanie zaakceptowany przez promotora do wersji zawierającej wszystkie elementy, które powinien spełniać dobrze zredagowany temat pracy.

 

 1. Wpływ umiejętności nabytych na seminarium magisterskim na łatwość pisania pracy
  temat bardzo ogólny, nie wiadomo, gdzie i kogo badać oraz jaki okres czasowy należy wziąć pod uwagę

   

 2. Wpływ umiejętności nabytych na seminarium magisterskim na łatwość pisania pracy na przykładzie doświadczeń absolwentów Wyższej Szkoły Morskiej w Gdańsku na kierunku budowa statków
  lepiej niż propozycja 1, jednak brakuje ram czasowych, nie wiadomo, jaki rocznik będzie badany czy może chodzi o wszystkich absolwentów uczelni - w takiej sytuacji zadanie dalej niewykonalne

   

 3. Wpływ umiejętności nabytych na seminarium magisterskim, na łatwość pisania pracy na przykładzie absolwentów Wyższej Szkoły Morskiej w Gdańsku, kończących studia w roku 2019/2020 na kierunku budowa statków  –  temat bardzo konkretny, wiadomo, co będzie badane i jaki jest dokładnie obszar badania, dzięki doprecyzowaniu tematu, piszący nie będzie musiał się zastanawiać po napisaniu części teoretycznej, jakie roczniki powinien wziąć pod uwagę i ile powinno ich być.

 

Właściwy wybór tematu pracy jest bardzo ważny, gdyż pisanie pracy naukowej, a taką jest zarówno praca licencjacka, jak i magisterska, jest dużym wyzwaniem dla wielu piszących. Trudność może sprawiać, zarówno zredagowanie tekstu, jak i poprawne sporządzenie przypisów oraz bibliografii zgodnie z wymogami uczelni.

Dużym problemem dla wielu piszących może być także poprawne sparafrazowanie tekstów źródłowych. Wierne oddanie idei, zawartej w skomplikowanym tekście naukowym, to nie lada wyzwanie. Zabiegi polegające na skracaniu czy przerabianiu oryginalnych zdań, nie wystarczą do tego, aby nie stworzyć plagiatu. Właśnie dlatego, ważne jest, aby rozwiązanie problemu zawartego w temacie pracy, nie sprawiało dodatkowego kłopotu. Najlepiej pisać jest o czymś, na czym się znamy i co mieści się w naszych zainteresowaniach. Optymalnym rozwiązaniem byłoby zredagowanie tematu pracy dyplomowej związanej np. z realizacją zadań zawodowych.

 

Jak zbierać materiały do pracy licencjackiej czy magisterskiej?

 

Drugim ważnym aspektem, który należy wziąć pod uwagę przy wyborze tematu pracy, jest dostępność materiału źródłowego. Jeżeli problem został słabo opisany, bądź dostęp do literatury jest ograniczony. Mała ilość dostępnych publikacji czy konieczność korzystania ze starodruków mogą wydłużyć drogę do uzyskania tytułu naukowego.

 

Wyszukiwanie literatury, pomocnej do napisania pracy magisterskiej powinno odbywać się za pomocą słów-kluczy, czyli pojęć, które są bezpośrednio związane z problematyką pracy. Dzięki profesjonalnym wyszukiwarkom internetowym można uzyskać dostęp do pełnych elektronicznych wersji publikacji lub ustalić dane bibliograficzne, a także pozyskać informacje, dotyczące miejsca przechowywania interesującej nas pozycji, czasem także aktualnej jej dostępności.

 

Na stronie www.ibuk.pl można odnaleźć publikacje wydane m.in. przez PWN i chociaż dostęp do pozycji  ma większości charakter komercyjny, to część specjalistycznych periodyków jest udostępniana za darmo. Przy gromadzeniu materiałów do pracy warto wykorzystać zasoby bibliotek akademickich, dysponujących bogatymi zbiorami publikacji naukowych, wśród których mogą znaleźć się  przydatne przy pisaniu pracy pozycje monograficzne i czasopisma specjalistyczne. Część zbiorów udostępniane jest w postaci cyfrowej, w związku z czym, w krótkim czasie,  siedząc przy własnym biurku zdobyć niezbędne do pracy materiały. Wiele przydatnych informacji można także odnaleźć dzięki zwykłym wyszukiwarkom internetowym tj. Google Chrome, Firefox czy Microsoft Edge.

Korekta i redakcja tekstów - wieloletnie doświadczenie

KOREKTA  

REDAKCJA i EDYCJA TEKSTÓW

 

rozprawy doktorskie

prace magisterskie, licencjackie, inżynierskie 

artykuły naukowe i książki 

Korekta i redakcja tekstów. 
Reklama

Dobre Pióro. Korekta prac naukowych - rozpraw doktorskich, prac magisterskich i inżynierskich, formatowanie tekstów oraz poprawa przypisów i bibliografii.
Temat pracy magisterskiej czy licencjackiej powinien być związany z kierunkiem studiów oraz zawierać problem badawczy. Problematyka zawarta w temacie pracy powinna być rozumiała dla samego piszącego, a problem możliwy do rozwiązania