Korekta tekstów i redakcja tekstów, pisma urzędowe i usługi edytorskie. Korekta  tekstów naukowych i redakcja tekstów specjalistycznych. Szkolenia z zakresu redakcji  tekstów naukowych -  prac magisterskich, licencjackich, inżynierskich, dyplomowych.

Korekta i redakcja tekstów. 
Reklama

KOREKTA
REDAKCJA i EDYCJA TEKSTÓW

 

rozprawy doktorskie

prace magisterskie

artykuły naukowe

W związku z epidemią wszystkie usługi wykonywane są zdalnie. Biuro czynne  10.00 - 18.00. Możliwość kontaktu osobistego po wcześniejszym umówieniu, tel. 512 40 32 38. 

Piszesz pracę magisterską, licencjacką, dyplomową? Nieustannie ją poprawiasz, a efekt nie jest zadowalający? Potrzebujesz korekty pracy?

 

 

Wykonujemy korektę językową tekstu - ortografii, interpunkcji, gramatyki, stylu, leksyki, frazeologii. Poprawiamy kompozycję tekstu, eliminujemy zbędne powtórzenia i błędy logiczne wynikające z niejednoznacznych sformułowań występujących w twojej pracy.

 

W ramach kompleksowej usługi -  korekty tekstu pomożemy wyeliminować błędy wynikające z użycia nieprecyzyjnych sformułowań, pojawiających się w pracy wyrażeń potocznych czy niepotrzebnych wtrąceń, które zaburzają styl tekstu naukowego.Usługa korekty obejmuje także poprawę przypisów i bibliografii, którą wykonujemy zgodnie z wymogami uczelni i standardami tekstów naukowych. 

 

Oferujemy sprawdzenie całej pracy pod kątem zgodności z tematem, a także poprawnego sparafrazowania tekstów źródłowych, czyli sprawdzenie czy  autor pracy w sposób poprawny przytoczył dorobek innych autorów,  co jest niezbędne  do tego, by  system antyplagiatowy nie wykazał, iż  praca w części lub całości jest plagiatem.

 

Osobom, które mają problemy z edycją pomożemy poprawnie tekst sformatować, wykonać spis treści, opisy ilustracji.W ramach usługi sprawdzimy czy sporządzone zostały poprawnie przypisy, pomożemy w ten sposób uniknąć popełnienia plagiatu. 

 

Korekta  tekstów  -  prace magisterskie 

27 grudnia 2019
korekta rozpraw doktorskich, poprawa warstwy językowej,  przypisów, bibliografii, skład tekstu, poprawa grafiki