Korekta parcy, która jest plagiatem polega na zastąpieniu przepisanych framentów tekstu tekstem własnym. System antyplagiatowy wykaże każdy niesamodzielny fragment parcy jako plagiat, często wskazując jego źródło. Korekta pracy, która jest plagiatem wymaga napisania od nowa wszystkich części pracy, które system uznał za pagiat, tak aby przy kojenym sprawdzaniu nie zostało wykryte żadne podobieństwo w tekście pracy magisterskiej do oryginalnych tekstów.
Korekta tekstów i redakcja tekstów, pisma urzędowe i usługi edytorskie. Korekta  tekstów naukowych i redakcja tekstów specjalistycznych. Szkolenia z zakresu redakcji  tekstów naukowych -  prac magisterskich, licencjackich, inżynierskich, dyplomowych.

Korekta i redakcja tekstów. 
Reklama

KOREKTA
i  EDYCJA TEKSTÓW

rozprawy doktorskie

prace magisterskie

artykuły naukowe

W związku z epidemią wszystkie usługi wykonywane są zdalnie. Biuro czynne  10.00 - 18.00, 
tel. 512 40 32 38. 

Pozbywanie się plagiatu z pracy nie jest zadaniem łatwym, ale jest wykonalne 

 

Plagiatu najlepiej nie robić, jednakże jeżeli już się stało… to trzeba z tego jakoś wyjść. Pozbywanie się plagiatu należy zacząć od ponownego przeczytania całego tekstu splagiatowanej pracy.

 

Kolejnym krokiem jest usunięcie z niej tych fragmentów tekstu, które są niespójne i nielogiczne, wyraźnie zaburzają tok myślowy, a także odbiegają od tematu rozdziału czy całej pracy. Jednym słowem, zaczynamy od sprzątania.

 

Kiedy już pracę posprzątamy ze wszystkiego, co wprowadziło w niej chaos, należy przejść do drugiego, trudniejszego etapu –  przeczytać jeszcze raz wszystko to, co w pracy pozostało zwłaszcza to, co zostało zdiagnozowane jako plagiat i napisać od początku, ale własnymi słowami. Zadanie nie należy do łatwych, jednakże każdy student, który kiedykolwiek przeczytał jakąś naukową książkę, np. podręcznik akademicki, z którego przygotowywał się do egzaminu jest w stanie to zadanie wykonać.

Warunkiem jest zrozumienie tekstu, który się czyta, gdyż bez tego nie da się odtworzyć prawidłowo treści przeczytanego tekstu. Do zadania najlepiej podejść tak, jak do przygotowywania się do egzaminu. W tym celu czytamy tekst powoli i ze zrozumieniem, następnie powtarzamy na głos to, co zrozumieliśmy i zapamiętaliśmy.

 

Wiele osób w trakcie uczenia się robi notatki. I ta właśnie czynność jest bardzo pomocna w przeredagowywaniu splagiatowanego tekstu, gdyż parafrazowanie - napisanie własnymi słowami tego, co się przeczytało i zrozumiało jest prostą drogą do pozbycia się "nieszczęścia" w pracy. Kolejny krok polega na zamianie „zapożyczonego” tekstu na napisany własnymi słowami. 

 

Ważnym etapem „naprawiania” pracy jest korekta źródeł. Należy pamiętać o tym, że każdy fragment pracy, który nie jest wynikiem własnych badań i przemyśleń, musi być opatrzony przypisem. Brak przypisu pod informacją zaczerpniętą od innego autora jest kradzieżą cudzych dóbr intelektualnych, czyli plagiatem.

 

Przeredagowaną pracę należy poprawić pod względem językowym i edytorskim. Jeżeli piszący nie jest pewien swoich kompetencji językowych lub/i ma świadomość, że jego praca magisterska odbiega od standardów poprawności językowej, może oddać tekst do korekty.

 

 

 

 

Jak poprawić plagiat w pracy magisterskiej?

04 lutego 2021
Korekta tekstów, usługi  edytorskie, redakcyjne i biurowe. Poprawa doktoratów, prac magisterskich, artykułów naukowych.