Praca magisterska samodzielnie napisana w oparciu o materiały źródłowe, która ma poprawnie opracowane przypisy  prawie nigdy nie jest plagiatem.

Jak nie popełnić plagiatu  i napisać poprawną pracę magisterską?

07 grudnia 2018

Poprawne napisanie pracy magisterskiej, licencjackiej czy dyplomowej zależy w dużej mierze od tego, czy potrafimy samodzielnie pisać, a nie tylko przerabiać cudze teksty, gdyż spora część pracy ma charakter teoretyczny i wymaga przytoczenia naukowych tez i opinii.

 

Aby uniknąć plagiatu w pracy licencjackiej czy magisterskiej należy stosować się do zasad redagowania tekstów naukowych. Pierwszym elementem umożliwiającym niepopełnienie plagiatu jest poprawne parafrazowanie literatury wykorzystywanej w pracy, drugim poprawne sporządzenie przypisów i bibliografii, trzecim wyraźne oddzielenie cytatów od własnej analizy, czwartym - prawidłowe podanie wszystkich źródeł. Bezproblemowe napisanie pracy naukowej, którą jest praca magisterska, licencjacka czy dyplomowa zależy m.in. od zrozumienia sensu przeczytanych tekstów źródłowych i umiejętnego przelania za pomocą własnych słów ich treści, a także dokonania właściwej selekcji materiału.

 

"Wierne" odzwierciedlanie treści przeczytanej książki naukowej - strona po stronie, najczęściej prowadzi do chaosu i  zaburzeń kompozycyjnych, pisania nie na temat i popełniania plagiatu, co może poważnie utrudnić napisanie pracy zgodnie z wymogami uczelni i promotora, a czasem nawet doprowadzić do "zdyskwalifikowania" gotowego już tekstu i konieczności napisania pracy magisterskiej od nowa. Dlatego należy nauczyć się parafrazowania fachowej literatury.

 

Parafrazowanie polega na napisaniu własnymi słowami wniosków z tego, co się przeczytało. Nie wystarczy więc przepisanie fragmentu cudzego tekstu i zamienienie w nim kilku wyrazów czy fraz, dodając „własne”. Złym pomysłem jest także celowe robienie literówek lub wklejanie do tekstu różnego typu znaczników. Profesjonalny system antyplagiatowy, a takie mają uczelnie, wykryje podobne zabiegi, wskazując, iż praca nie została napisana samodzielnie.

Korekta i redakcja tekstów - wieloletnie doświadczenie

KOREKTA  

REDAKCJA i EDYCJA TEKSTÓW

 

rozprawy doktorskie

prace magisterskie, licencjackie, inżynierskie 

artykuły naukowe i książki 

Korekta i redakcja tekstów. 
Reklama

Dobre Pióro. Korekta prac naukowych - rozpraw doktorskich, prac magisterskich i inżynierskich, formatowanie tekstów oraz poprawa przypisów i bibliografii.