Korekta tekstów, usługi  edytorskie, redakcyjne i biurowe. Poprawa doktoratów, prac magisterskich, artykułów naukowych.
Korekta tekstów i redakcja tekstów, pisma urzędowe i usługi edytorskie. Korekta  tekstów naukowych i redakcja tekstów specjalistycznych. Szkolenia z zakresu redakcji  tekstów naukowych -  prac magisterskich, licencjackich, inżynierskich, dyplomowych.

Korekta i redakcja tekstów. 
Reklama

KOREKTA
i  EDYCJA TEKSTÓW

rozprawy doktorskie

prace magisterskie

artykuły naukowe

W związku z epidemią wszystkie usługi wykonywane są zdalnie. Usługi, które wymagają fizycznego transferu - wydruk i oprawa rozprawy doktorskiej, pracy magisterskiej, dokumentów firmowych czy materiałów reklamowych lub nagranie dokumentów na CD, dostarczane są usługą kurierską lub mogą być odebrane osobiście w siedzibie biura - po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym - tel. 512 40 32 38. 

Poprawne napisanie pracy magisterskiej, licencjackiej czy dyplomowej zależy w dużej mierze od tego, czy potrafimy samodzielnie pisać, a nie tylko przerabiać cudze teksty, gdyż spora część pracy ma charakter teoretyczny i wymaga przytoczenia naukowych tez i opinii.

 

Aby uniknąć plagiatu w pracy licencjackiej czy magisterskiej należy stosować się do zasad redagowania tekstów naukowych. Pierwszym elementem umożliwiającym niepopełnienie plagiatu jest poprawne parafrazowanie literatury wykorzystywanej w pracy, drugim poprawne sporządzenie przypisów i bibliografii, trzecim wyraźne oddzielenie cytatów od własnej analizy, czwartym - prawidłowe podanie wszystkich źródeł. Bezproblemowe napisanie pracy naukowej, którą jest praca magisterska, licencjacka czy dyplomowa zależy m.in. od zrozumienia sensu przeczytanych tekstów źródłowych i umiejętnego przelania za pomocą własnych słów ich treści, a także dokonania właściwej selekcji materiału.

 

"Wierne" odzwierciedlanie treści przeczytanej książki naukowej - strona po stronie, najczęściej prowadzi do chaosu i  zaburzeń kompozycyjnych, pisania nie na temat i popełniania plagiatu, co może poważnie utrudnić napisanie pracy zgodnie z wymogami uczelni i promotora, a czasem nawet doprowadzić do "zdyskwalifikowania" gotowego już tekstu i konieczności napisania pracy magisterskiej od nowa. Dlatego należy nauczyć się parafrazowania fachowej literatury.

 

Parafrazowanie polega na napisaniu własnymi słowami wniosków z tego, co się przeczytało. Nie wystarczy więc przepisanie fragmentu cudzego tekstu i zamienienie w nim kilku wyrazów czy fraz, dodając „własne”. Złym pomysłem jest także celowe robienie literówek lub wklejanie do tekstu różnego typu znaczników. Profesjonalny system antyplagiatowy, a takie mają uczelnie, wykryje podobne zabiegi, wskazując, iż praca nie została napisana samodzielnie.

Jak nie popełnić plagiatu  i napisać poprawną pracę magisterską?

07 grudnia 2018
Praca magisterska samodzielnie napisana w oparciu o materiały źródłowe, która ma poprawnie opracowane przypisy  prawie nigdy nie jest plagiatem.