Korekta tekstów, usługi  edytorskie, redakcyjne i biurowe. Poprawa doktoratów, prac magisterskich, artykułów naukowych.
Korekta tekstów i redakcja tekstów, pisma urzędowe i usługi edytorskie. Korekta  tekstów naukowych i redakcja tekstów specjalistycznych. Szkolenia z zakresu redakcji  tekstów naukowych -  prac magisterskich, licencjackich, inżynierskich, dyplomowych.

Korekta i redakcja tekstów. 
Reklama

KOREKTA
i  EDYCJA TEKSTÓW

rozprawy doktorskie

prace magisterskie

artykuły naukowe

W związku z epidemią wszystkie usługi wykonywane są zdalnie. Biuro czynne  10.00 - 18.00, 
tel. 512 40 32 38. 

Formatowanie tekstu - w cenie wydruku

Dla klientów drukujących u nas prace magisterskie (także   licencjackie i dyplomowe) oferujemy w ramach usługi poprawki edycyjne.

 

Za darmo wyjustujemy tekst, poprawimy stronę tytułową lub przygotujemy całość do wydruku dwustronnego, a następnie  zapiszemy w formacie wymaganym przez uczelnię. Usługa adresowana jest dla klientów drukujących powyżej 100 stron dokumentów. 

Przygotowanie edytorskie (techniczne) rozpraw doktorskich i prac magisterskich do druku. Dostosowanie tekstów prac do wymogów edytorskich uczelni. Przygotowanie do druku dwustronnego, zaprojektowanie strony tytułowej bez numeracji. Wstawienie automatycznych spisów treści, opisów  tabel i wykresów. Poprawa graficzna tabel i rycin.
25 października 2016