Usługi edytorskie - rozprawy doktorskie

Korekta tekstów, usługi  edytorskie, redakcyjne i biurowe. Poprawa doktoratów, prac magisterskich, artykułów naukowych.
Korekta tekstów i redakcja tekstów, pisma urzędowe i usługi edytorskie. Korekta  tekstów naukowych i redakcja tekstów specjalistycznych. Szkolenia z zakresu redakcji  tekstów naukowych -  prac magisterskich, licencjackich, inżynierskich, dyplomowych.

Korekta i redakcja tekstów. 
Reklama

KOREKTA
i  EDYCJA TEKSTÓW

rozprawy doktorskie

prace magisterskie

artykuły naukowe

W związku z epidemią wszystkie usługi wykonywane są zdalnie. Usługi, które wymagają fizycznego transferu - wydruk i oprawa rozprawy doktorskiej, pracy magisterskiej, dokumentów firmowych czy materiałów reklamowych lub nagranie dokumentów na CD, dostarczane są usługą kurierską lub mogą być odebrane osobiście w siedzibie biura - po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym - tel. 512 40 32 38. 

Usługi edytorskie dla piszących teksty naukowe

 

Oferujemy szeroki zakres usług w ramach edycji tekstów i przygotowania ich do druku. Zajmujemy się zarówno publikacjami naukowymi tj. rozprawy doktorskie, prace magisterskie czy dyplomowe artykuły naukowe,  jak i składem wielkonakładowym wszelkiego typu książek, także bogato ilustrowanych.  

 

W ramach usług edytorskich formatujemy teksty zgodnie z wymogami uczelni lub wydawnictwa. Wykonujemy spisy treści, opisy tabel, rycin, wykresów, wkomponowujemy grafikę w tekst, jak i poprawiamy jej jakość.

 

Wstawiamy spisy ilustracji. Opracowujemy wykazy skrótów, indeksy nazwisk i nazw geograficznych. Uzupełniamy teksty o znaki specjalne. Wykonujemy projekty stron tytułowych. Opracowujemy wykresy, tabele, szablony dokumentów.

 

Zajmujemy się także sprawdzeniem poprawności przypisów i bibliografii. Wykonujemy korektę przypisów i bibliografii w ISO, APA, Chicago Style, jak i Harvard i MLA.

 

Edycja tekstu, formatowanie materiałów naukowych, wykonywanie opisów tabel i rycin, opracowywanie indeksów nazw własnych, wykazów rysunków i tabel, korekta grafiki pracy , przygotowanie wykresów,  przygotowanie nagłówków i automatycznego spisu treści
07 stycznia 2020