Korekta tekstów, usługi edytorskie, redakcyjne i biurowe. Poprawa doktoratów, prac magisterskich, artykułów naukowych.

Redakcja pism. Reklama. Poligrafia.

KOREKTA
i  EDYCJA TEKSTÓW

rozprawy doktorskie

prace magisterskie

książki

Profesjonalne usługi edytorskie, dostosowanie prac do wymogów uczelni. Bibliografia i przypisy w ISO i APA, Usługi edytorskie dla doktorantów i studentów

 

 • wykonywanie stron tytułowych, nagłówków, spisów treści, opisów ilustracji, tabel, rycin

 • projektowanie tabel i wykresów

 • wstawianie załączników i ilustracji do tekstu

 • poprawianie przypisów i bibliografii

 • justowanie, ustawianie marginesów, akapitów, interlinii, paginacji

 • przygotowywanie tekstu do druku dwustronnego

 

Usługi edytorskie obejmują wszystkie techniczne czynności dostosowujące teksty do wymogów uczelni. Pracujemy m.in.na standardach ISO i APA.

     Usługi edytorskie

Oferujemy usługi edytorskie obejmujące dostosowanie tekstów, w tym publikacji naukowych do wymogów wydawnictwa lub uczelni, a także poprawę wyglądu tekstów informacyjnych i promocyjnych zamieszczanych w firmowych periodykach i materiałach reklamowych. Wykonujemy projekty publikacji, w tym projekty okładek i stron tytułowych. Opracowujemy tabele i wykresy, poprawiamy jakość zdjęć w publikacjach.W ramach usług edytorskich wykonujemy:

 

 • opracowanie projektu okładki

 • przygotowanie strony tytułowej

 • ustawienie akapitów, interlinii, marginesów, justowanie

 • ujednolicenie czcionki w obrębie tekstu podstawowego

 • opracowanie inicjałów

 • uzupełnianie tekstu o brakujące znaki specjalne

 • wstawianie znaków diakrytycznych

 • wyróżnienie różnych sekwencji tekstu kolorami

 • ustawianie tekstu w kolumnach

 • skalowanie grafiki

 • wstawianie tabel, wykresów, rysunków i zdjęć

 • wyodrębnianie w tekście cytatów

 • usuwanie  tzw. wdów*, sierot * i podwójnych spacji

 • przygotowanie tytułów rozdziałów i podrozdziałów

 • przygotowanie indeksów nazwisk, nazw geograficznych   i pojęć

 • przygotowanie bibliografii do publikacji naukowej zgodnie ze standardami ISO  lub APA

 • sformatowanie tabel, rubryk, wykresów

 • punktowanie i numerowanie

 • wstawianie paginacji

 • wstawianie przypisów dolnych

 • wstawianie opisów do tabel i rycin

 • opracowanie spisu treści, spisu rycin i tabel

Terminy typograficzne:

wdowa - krótki, zazwyczaj jednowyrazowy wiersz pozostawiony na końcu akapitu;

bękart - samotny, ostatni wiersz akapitu, który wskutek błędnego formatowania znalazł się na następnej stronie dokumentu;

sierota - krótka lub jednoliterowe część mowy umieszczona na końcu wersu - m.in. spójnik lub przyimek;