Korekta tekstów, usługi  edytorskie, redakcyjne i biurowe. Poprawa doktoratów, prac magisterskich, artykułów naukowych.

Redakcja pism. Reklama. Poligrafia.

KOREKTA
i  EDYCJA TEKSTÓW

rozprawy doktorskie

prace magisterskie

książki

Jak nie popełnić plagiatu?

Aby uniknąć plagiatu w pracy licencjackiej czy magisterskiej należy stosować się do zasad redagowania tekstów naukowych. Pierwszym elementem umożliwiającym niepopełnienie plagiatu jest poprawne parafrazowanie literatury  wykorzystywanej w pracy, drugim poprawne sporządzenie przypisów i bibliografii, trzecim wyraźne oddzielenie cytatów od własnej analizy, czwartym - prawidłowe podanie wszystkich źródeł.

 

Parafrazowanie polega na napisaniu własnymi słowami wniosków z tego, co się przeczytało. Nie wystarczy więc przepisanie fragmentu cudzego tekstu i zamienienie w nim kilku wyrazów czy fraz, dodając „własne”. Złym pomysłem jest także celowe robienie literówek lub wklejanie do tekstu różnego typu znaczników. Profesjonalny system antyplagiatowy, a takie mają uczelnie, wykryje podobne zabiegi, wskazując, iż praca nie została napisana samodzielnie.

Pomagamy w dostosowaniu prac magisterskich do wymogów uczelni, uczymy poprawnego parafrazowania tekstów
07 grudnia 2018