Korekta tekstów, usługi  edytorskie, redakcyjne i biurowe. Poprawa doktoratów, prac magisterskich, artykułów naukowych.
Korekta tekstów i redakcja tekstów, pisma urzędowe i usługi edytorskie. Korekta  tekstów naukowych i redakcja tekstów specjalistycznych. Szkolenia z zakresu redakcji  tekstów naukowych -  prac magisterskich, licencjackich, inżynierskich, dyplomowych.

Korekta i redakcja tekstów. 
Reklama

KOREKTA
i  EDYCJA TEKSTÓW

rozprawy doktorskie

prace magisterskie

artykuły naukowe

W związku z epidemią wszystkie usługi wykonywane są zdalnie. Usługi, które wymagają fizycznego transferu - wydruk i oprawa rozprawy doktorskiej, pracy magisterskiej, dokumentów firmowych czy materiałów reklamowych lub nagranie dokumentów na CD, dostarczane są usługą kurierską lub mogą być odebrane osobiście w siedzibie biura - po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym - tel. 512 40 32 38. 

       Domyślna treść artykułu.

 

 

W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu lub instrukcję dodawania nowego artykułu dla swojego klienta. Ogólne zasady dotyczące pisania prac licencjackich, prac magisterskich, prac inżynierskich oraz najczęściej popełniane w nich błędy:

Problem główny wyznacza charakter oraz zawartość merytoryczną pracy licencjackiej, pracy magisterskiej, czy też pracy inżynierskiej. Dlatego przypominamy, że już we wstępie pracy dyplomowej każdego rodzaju - należy jasno określić analizowany przez Was problem, własny punkt widzenia oraz wskazać przyjętą w pracy metodę badawczą lub metody badawcze.

 

H3

 

Podczas pisania, na przykład pracy magisterskiej, należy zachować jasność wywodów, ponieważ odzwierciedla to stopień znajomości podjętej przez autora - problematyki, sposób jej rozumienia oraz umiejętność wykorzystania w samej pracy dyplomowej. Wyrażając własne stanowisko nie należy wyolbrzymiać tematu, natomiast warto przytaczać możliwe rozwiązania prezentowane w literaturze.

Podczas pisania pracy dyplomowej należy unikać osobistych refleksji oraz przemyśleń.

Tekst pracy dyplomowej każdego rodzaju czy to p

.

 

H3

 

 

 

 

 

 

18 grudnia 2019

Domyślny tytuł artykułu