Samodzielne redagowanie tekstu na podstawie innego tekstu, czyli  "opowiadanie" własnymi słowami to parafrazowanie
16 maja 2018

Przypisy i bibliografia zgodnie z APA lub ISO

Wykonujemy korektę językową tekstów naukowych, w tym poprawę przypisów i bibliografii  -  zgodnie ze standardami APA i ISO. Sprawdzamy także poprawność zapisu źródeł internetowych. Poprawiamy teksty medyczne, humanistyczne, z zakresu nauk ścisłych. Prace dostosowujemy do wymogów wydawnictwa lub uczelni. Na życzenie klienta możemy także sprawdzić poprawność zacytowanego źródła.

Korekta i redakcja tekstów - wieloletnie doświadczenie

KOREKTA  

REDAKCJA i EDYCJA TEKSTÓW

 

rozprawy doktorskie

prace magisterskie, licencjackie, inżynierskie 

artykuły naukowe i książki 

Korekta i redakcja tekstów. 
Reklama

Dobre Pióro. Korekta prac naukowych - rozpraw doktorskich, prac magisterskich i inżynierskich, formatowanie tekstów oraz poprawa przypisów i bibliografii.