Korekta i redakcja tekstów. Poprawa tekstów naukowych - prac doktorskich, magisterskich. Korekta językowa, poprawa kompozycji tekstu, korekta przypisów i bibliografii. Przypisy w APA, przypisy numeryczne. Formatowanie tekstu.

Korekta i redakcja tekstów. 
Reklama

KOREKTA
REDAKCJA i EDYCJA TEKSTÓW

 

rozprawy doktorskie

prace magisterskie

artykuły naukowe

Korekta i redakcja tekstów - wieloletnie doświadczenie

Wykonujemy korektę językową tekstów naukowych, w tym poprawę przypisów i bibliografii  -  zgodnie ze standardami APA i ISO. Sprawdzamy także poprawność zapisu źródeł internetowych. Poprawiamy teksty medyczne, humanistyczne, z zakresu nauk ścisłych. Prace dostosowujemy do wymogów wydawnictwa lub uczelni. Na życzenie klienta możemy także sprawdzić poprawność zacytowanego źródła.

Przypisy i bibliografia zgodnie z APA lub ISO

16 maja 2018
Samodzielne redagowanie tekstu na podstawie innego tekstu, czyli  "opowiadanie" własnymi słowami to parafrazowanie