Korekta tekstów, usługi  edytorskie, redakcyjne i biurowe. Poprawa doktoratów, prac magisterskich, artykułów naukowych.

Redakcja pism. Reklama. Poligrafia.

KOREKTA
i  EDYCJA TEKSTÓW

rozprawy doktorskie

prace magisterskie

książki

22 marca 2019
Profesjonalna pomoc w przygotowaniu pisania tekstu naukowego - prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe Pomagamy w przygotowaniu planu pracy magisterskiej, dyplomowej, inżynierskiej, licencjackiej. Konsultujemy dobór materiału źródłowego i instruujemy, w jaki sposób
07 grudnia 2018
Aby uniknąć plagiatu w pracy licencjackiej czy magisterskiej należy stosować się do zasad redagowania tekstów naukowych. Pierwszym elementem umożliwiającym niepopełnienie plagiatu jest poprawne parafrazowanie literatury  wykorzystywanej w pracy, drugim poprawne
16 maja 2018
Formatujemy prace licencjackie i magisterskie Formatujemy wszystkie typy prac - magisterskie, licencjackie, dyplomowe i rozprawy doktorskie, zgodnie z wymaganiami uczelni. Wykonujemy stronę tytułową, ustawiamy interlinie, marginesy i numerację stron do
16 maja 2018
Wykonujemy korektę językową tekstów naukowych, w tym poprawę przypisów i bibliografii  -  zgodnie ze standardami APA i ISO. Sprawdzamy także poprawność zapisu źródeł internetowych. Poprawiamy teksty medyczne, humanistyczne, z zakresu
04 kwietnia 2018
Jeśli masz stare zdjęcie, które posiada dla Ciebie dużą wartość, być może nie tylko sentymentalną, a jego stan odzwierciedla upływ czasu, którego efektem jest nie tylko zanik ostrości, uniemożliwiający odczytanie