Korekta tekstów, usługi  edytorskie, redakcyjne i biurowe. Poprawa doktoratów, prac magisterskich, artykułów naukowych.
Korekta tekstów i redakcja tekstów, pisma urzędowe i usługi edytorskie. Korekta  tekstów naukowych i redakcja tekstów specjalistycznych. Szkolenia z zakresu redakcji  tekstów naukowych -  prac magisterskich, licencjackich, inżynierskich, dyplomowych.

Korekta i redakcja tekstów. 
Reklama

KOREKTA
i  EDYCJA TEKSTÓW

rozprawy doktorskie

prace magisterskie

artykuły naukowe

W związku z epidemią wszystkie usługi wykonywane są zdalnie. Usługi, które wymagają fizycznego transferu - wydruk i oprawa rozprawy doktorskiej, pracy magisterskiej, dokumentów firmowych czy materiałów reklamowych lub nagranie dokumentów na CD, dostarczane są usługą kurierską lub mogą być odebrane osobiście w siedzibie biura - po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym - tel. 512 40 32 38. 

Tabela 1.

 

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne

Korekta tekstów -
rozprawy doktorskie, prace magisterskie, artykuły naukowe

 

 

Oferujemy profesjonalną korektę tekstów, obejmującą poprawienie ortografii, interpunkcji, literówek, fleksji, składni, frazeologii, leksyki, logiki i stylu.

 

Kompleksowa usługa obejmuje korektę z redakcją, której celem jest nie tylko wyeliminowanie błędów językowych, poprawienie czytelności tekstu, ale także "wygładzenie" go pod względem stylistycznym, by nabrał profesjonalnego charakteru. W przypadku rozpraw doktorskich, prac magisterskich,  tekstów  specjalistycznych, dostosowujemy formę tekstu do wymogów publikacji naukowych. Stosujemy m.in. standardy ISO i APA.

 

Specjalizujemy się w korekcie tekstów naukowych: rozpraw doktorskich, prac licencjackich, magisterskich, dyplomowych i inżynierskich, które dostosowujemy prace do wymogów edytorskich uczelni.  

 

W pracach naukowych poza standardową korektą,  sprawdzamy poprawność zapisu bibliograficznego
i zamieszczonych w nich  przypisów
,  a także wykonujemy  formatowanie tekstu. Ustawiamy właściwe marginesy, interlinie, poprawiamy akapity, spisy treści, opracowujemy stronę tytułową pracy, wstawiamy numerację stron, tworzymy automatyczne spisy treści, wykonujemy podpisy rycin, tabel, a także sporządzamy ich automatyczne wykazy. Na życzenie klienta dokonamy korekty grafiki.

 

Każdy tekst naukowy lub o dużym stopniu trudności czytany jest dwukrotnie. Korekta i redakcja tekstu obejmuje usługę kompleksową, w tym sprawdzenie i poprawę przypisów,  bibliografii zgodnie z wytycznymi wydawnictwa lub uczelni.

 

Poprawiamy także teksty stron WWW, materiały marketingowe, artykuły, raporty, opracowania i inne. 

Sprawdzamy prace pod względem językowym i edytorskim. Poprawiamy przypisy i bibliografię.

Wykres 1.

Źródło: opracowanie własne

Korekta, redakcja tekstu, redagowanie - czym się różnią?

 

korekta tekstu - polega na poprawieniu błędów językowych - ortograficznych, gramatycznych, interpunkcyjnych;

 

redakcja tekstu - dostosowanie tekstu    do norm językowych, uzyskanie efektu pełnej poprawności językowej,zgodnie z zasadami  stylu, logiki, poprawności kompozycyjnej,  leksykalnej, frazeologicznej;

 

redagowanie tekstu - polega na redagowaniu (pisaniu, w oparciu    o dostępne materiały)  artykułów, książek, pism urzędowych.