Korekta tekstów, usługi  edytorskie, redakcyjne i biurowe. Poprawa doktoratów, prac magisterskich, artykułów naukowych.

Redakcja pism. Reklama. Poligrafia.

KOREKTA
i  EDYCJA TEKSTÓW

rozprawy doktorskie

prace magisterskie

książki

Tabela 1.

 

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne

Korekta tekstów

 

Oferujemy profesjonalną korektę tekstów, obejmującą poprawienie ortografii, interpunkcji, literówek, fleksji, składni, frazeologii, leksyki, logiki i stylu.

 

Kompleksowa usługa obejmuje korektę z redakcją, której celem jest nie tylko wyeliminowanie błędów językowych, poprawienie czytelności tekstu, ale także "wygładzenie" go pod względem stylistycznym, by nabrał profesjonalnego charakteru.                 W przypadku rozpraw doktorskich, prac magisterskich,  tekstów  specjalistycznych, dostosowujemy formę tekstu do wymogów publikacji naukowych. Stosujemy m.in. standardy ISO i APA.

 

Specjalizujemy się w korekcie tekstów naukowych: rozpraw doktorskich, prac licencjackich, magisterskich, dyplomowych i inżynierskich.

 

Dostosowujemy prace do wymogów edytorskich uczelni. Poprawiamy także teksty stron WWW, materiały marketingowe, artykuły, raporty, opracowania i inne. 

 

W pracach naukowych poza standardową korektą,  sprawdzamy poprawność zapisu bibliograficznego
i zamieszczonych w nich  przypisów
,  a także wykonujemy  formatowanie tekstu. Ustawiamy właściwe marginesy, interlinie, poprawiamy akapity, spisy treści, opracowujemy stronę tytułową pracy, wstawiamy numerację stron, tworzymy automatyczne spisy treści, wykonujemy podpisy rycin,  tabel,   a także sporządzamy ich automatyczne wykazy. Na życzenie klienta dokonamy korekty grafiki.

 

Każdy tekst naukowy lub o dużym stopniu trudności czytany jest dwukrotnie. Korekta i redakcja tekstu obejmuje usługę kompleksową, w tym sprawdzenie i poprawę przypisów,  bibliografii zgodnie z wytycznymi wydawnictwa lub uczelni.

Sprawdzamy prace pod względem językowym i edytorskim. Poprawiamy przypisy i bibliografię.

Wykres 1.

Źródło: opracowanie własne