Korekta tekstów, usługi  edytorskie, redakcyjne i biurowe. Poprawa doktoratów, prac magisterskich, artykułów naukowych.

Redakcja pism. Reklama. Poligrafia.

KOREKTA
i  EDYCJA TEKSTÓW

rozprawy doktorskie

prace magisterskie

książki

Korekta prac magisterskich

Piszesz pracę magisterską, licencjacką, dyplomową, nieustannie ją poprawiasz, a efekt nie jest zadowalający ?

 

Oferujemy kompleksową usługę dla studentów obejmującą sprawdzenie całej pracy pod kątem zgodności z tematem, korektę językową - poprawę ortografii, interpunkcji, gramatyki, stylu, leksyki, frazeologii, a także kompozycji tekstu.

 

Osobom, które mają problemy z edycją pomożemy poprawnie tekst sformatować, wykonać spis treści, opisy ilustracji. W ramach usługi sprawdzimy czy sporządzone zostały poprawnie przypisy, pomożemy w ten sposób uniknąć popełnienia plagiatu. 

 

korekta rozpraw doktorskich, poprawa warstwy językowej,  przypisów, bibliografii, skład tekstu, poprawa grafiki
16 lutego 2016